Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Yderregisteret

Yderregisteret opdateres hvert kvartal og har til formål, at give information om fx yders praksisadresser, speciale samt lægetypen.

Kontakt

Lise Kristine Højsgaard Schmidt E: lihs@sundhedsdata.dk T: 3268 3892

En yder udøver virksomhed i henhold til loven om offentlig sygesikring, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer etc. Ved hjælp af Yderregisteret er det muligt at få oplysninger om fx yders praksisadresse, speciale samt lægetype.

Registret opdateres hvert kvartal.

Mere om Yderregisteret