Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Nøgletal om sundhedsvæsenet

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre opgør Sundhedsdatastyrelsen en række nøgletal for aktiviteten i sundhedsvæsenet, der afspejler danskernes kontakter med sygehuse, praktiserende læger og speciallæger.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række sundhedsregistre, som indeholder informationer om befolkningens sundhed og kontakter med sundhedsvæsenet. Nogle af disse er Landspatientregisteret (LPR) og Sygesikringsregisteret (SSR), som danner grundlag for Sundhedsdatastyrelsens nøgletal om sundhedsvæsenet.

Nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Nøgletallene indeholder årstal for offentlig aktivitet, dvs. også den aktivitet, som foregår i den private del af sektoren, men betales helt eller delvist af det offentlige (private sygehuse og privatpraktiserende sundhedspersoner).

Nøgletallene er vist i tidsserier fra 2009 til 2015 og er opgjort på lands- og regionsniveau.

Filer

Nøgletal om sundhedvæsenet

Læs 'Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015' (PDF)
Hent tallene bag opgørelsen (Excel)

Relateret indhold