Indberetning for praksis- og speciallæger via SEI2

Når praksis- og speciallæger m.fl. skal indberette til Landspatientregisteret, kan de anvende Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Kontakt

Servicedesk Hverdage kl. 9 -15 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Spørgsmål om indberetninger E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

SEI2 er et generelt indberetningssystem, der gør det muligt for sundhedsfagligt personale at indberette data til Sundhedsdatastyrelsen. SEI2 håndterer indberetning af oplysninger såsom dødsattester, aborter, cancer, genoptræning, MRSA, tvang i psykiatrien og LPR-data.  

SEI2 indberetningssystem tilgås via sei2.sundhedsdata.dk

Via SEI2 kan brugere indberette data til følgende nationale sundhedsregistre:

 1. Register over Legalt Provokerede Aborter
 2. Nationalt Register for Alkoholbehandling
 3. Bloddonorscreening
 4. Den Nationale Børnedatabase
 5. Cancerregisteret
 6. COVID-19 Skole
 7. COVID-19 Testcenter
 8. Dødsårsagsregisteret
  > Dødsattestens side 1 
  > Dødsattestens side 2
 9. Genoptræning SUL §140
 10. Implantatregisteret
 11. Database for injicerbar heroin og metadon
 12. Register over IVF-behandling
 13. Landspatientregisteret (tidligere via Minipas, nu via SEI-LPR)
 14. Rituelle omskæringer
 15. Sengepladser og belægning
 16. Smitsomme sygdomme
 17. Register over Tvang i Psykiatrien
  Skema 1 - Frihedsberøvelse
  Skema 2 - Tvangsbehandling eller tvungen opfølgning efter udskrivning
  Skema 3 - Fiksering og fysisk magtanvendelse
  Skema 4 - Beskyttelsesfiksering/-foranstaltning
  Skema 5 - Særligt foranstaltninger (kun for Sikringsafdelingen, Slagelse)
  Skema 6 - Opfølgning efter udskrivning
 18. Register over Tvang mod varigt inhabile somatiske patienter
 19. Venteinfo

System-til-system

Brugere, der indberetter via SEI’s system-til-system løsning, skal overgå til at benytte en ny snitflade baseret på IDWS formatet. Integrationen af de nye snitflader foretages af systemleverandørerne efter IDWS snitfladebeskrivelserne for SEI2.

Læs mere på siden med information til systemleverandører

Browserunderstøttelse

Som udgangspunkt anbefaler vi altid, at man benytter nyeste version af browserne til sit operativsystem, der understøtter anvendelse af NemLog-in. Der kan være mindre visuelle forskelle i visningen af indberetningsskemaer afhængig af, hvilken browser man benytter. 

Links

NemID-medarbejdersignatur

For at kunne bruge Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), skal du bruge en NemID-medarbejdersignatur.

Har du ikke allerede har en NemID-medarbejdersignatur, kan du få hjælp og læse om, hvordan du gør:

Bestil NemID-medarbejdersignatur
Support til NemID-software/udvidelsesprogram
Support til NemID-medarbejdersignatur
Installér NemID-CSP-software