Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Mange løbere på en bro.

Vi arbejder for et sundere Danmark

Sundhedsdatastyrelsen er en central medspiller på sundhedsområdet. Vi danner fx grundlaget for sygehusenes økonomistyring, udvikler digitale løsninger til sundhedsvæsnet og samler data om befolkningens sundhed, som giver indsigt og ny viden.

Læs om Sundhedsdatastyrelsen

Nyheder Se mere

Fastholdelse benyttes hyppigst på kvinder

Der blev hyppigst anvendt fastholdelse i behandlingen af kvinder under en indlæggelse i psykiatrisk afdeling i perioden 2014-2017 – såvel blandt børn og unge som blandt voksne

Ny oversigt over alle danske plejehjem til ældre

'Med Plejehjemsoversigten vil vi gerne gøre beslutningen mere overskuelig for den enkelte og de pårørende', siger ældreminister Thyra Frank i pressemeddelelse om ny digital løsning til de ældre fra Sundhedsdatastyrelsen