De Tilrettede Driftsudgifter

Regionerne indberetter årligt de korrigerede regnskabstal for alle driftsudgifter og -indtægter forbundet med behandling af patienter på psykiatriske og somatiske hospitaler i Danmark.

Kontakt

Siden 2001 har regionerne årligt indberettet korrigerede regnskabstal for alle driftsudgifter og -indtægter forbundet med behandling af patienter på psykiatriske og somatiske hospitaler i Danmark.

Historisk set er tallene blevet brugt til at beregne kroneværdien - udgiften forbundet med en gennemsnitlig indlæggelse på en somatisk afdeling. Denne ”gennemsnitspris” multipliceret med DRG-vægtene beregnet på baggrund af sygehusenes fordelingsregnskaber var indtil 2009 DRG-taksterne. Kroneværdien anvendes ikke længere til beregning af DRG-taksterne, da fordelingsregnskaberne er af en kvalitet, der muliggør, at taksterne kan beregnes som rene gennemsnit.

Den samlede produktionsværdi anvendes dog stadig til at justere den beregnede produktionsværdi baseret på DRG-taksterne for at sikre, at DRG-systemet ikke genererer flere penge end, der er anvendt.

Fra 2003 er DTD blevet brugt til årlige produktivitetsopgørelser, hvor produktiviteten på sygehus/afdelingsniveau sammenlignes på tværs af sygehuse og regioner.