Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Gruppering (DRG/DAGS)

For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i sygehusvæsenet er grupperingen løbende under udvikling.

Kontakt

Grupperingen i DRG-systemet bliver valideret i tæt samarbejde med de kliniske selskaber. Valideringen tager udgangspunkt i følgende tre kriterier:

  1. DRG/DAGS-grupperne skal være klinisk meningsfulde. Det vil sige, at patienter i samme gruppe skal have et sammenligneligt sygdoms- og behandlingsforløb
  2. DRG- og DAGS-grupperne skal være ressourcehomogene
  3. Det samlede antal af DRG- og DAGS-grupper skal være overskueligt

Gruppering til DRG/DAGS-grupperne sker oftest på baggrund af oplysninger om diagnoser, eventuelle kirurgiske- og/eller behandlingsprocedurer, køn, alder og udskrivningsmåde. I enkelte tilfælde bliver patienterne grupperet på baggrund af oplysninger om respiratorbehandling, general anæstesi og dialyse.

Ændringer til grupperingslogikken

Afdelingen DRG og Finansiering, Sundhedsdatastyrelsen, modtager gerne forslag til ændring i grupperingen.

Læs om ændringer i grupperingen

Ændringer til grupperingen inden 15. september

Sundhedsdatastyrelsen laver større ændringer i grupperingslogikken en gang årligt. Frist for indsendelse af ændringsforslag til grupperingen for 2018 var 15. september 2016.