Ændringer i grupperingslogikken

Har du forslag til ændringer til grupperingen, kan du henvende dig til det relevante kliniske selskab eller den DRG-ansvarlige kontaktperson i din region.

Kontakt

Afdelingen Datavarehus, Dokumentation og DRG, Sundhedsdatastyrelsen, modtager typisk forslag til ændringer i grupperingen fra regioner, sygehusledelser, klinikledelser, kliniske selskaber samt enkeltpersoner- typisk læger og sekretærer.

Når et forslag er behandlet i Sundhedsdatastyrelsen, modtager forslagsstilleren en skriftlig tilbagemelding, og de fremstillede forslag offentliggøres på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside med kommentarer og status.

Ændringer i DRG-grupperingen kan eksempelvis indebære:

  • Gruppering af nye koder
  • Nedlæggelse/oprettelse af nye
  • Ændringer af uhensigtsmæssigheder i den eksisterende gruppering
Bemærk

Oprettelse af nye DRG-grupper kræver, at de fornødne SKS-koder allerede eksisterer. Læs om oprettelse / ændringer af SKS-koder

Frist for indsendelse af ændringsforslag til grupperingslogikken for 2022 er d. 6. januar 2021.

Documents

Blanketter

Fremsendelse af forslag til ændringer af eksisterende grupper, oprettelse af nye grupper og nedlæggelse af grupper skal ske ved at udfylde en af nedenstående blanketter og sende denne til kliniskvalidering@sundhedsdata.dk.

Grupperingslogikken for 2019

Sundhedsdatastyrelsen har til DRG2019 arbejdet med de ændringsforslag, der er angivet i nedenstående fil, Ændringsønsker til DRG2019. Der er til hvert forslag angivet Sundhedsdatastyrelsens kommentar samt status på forslaget. Ændringsforslagene til DRG2019 består af forslag, der er udskudt fra tidligere år, tidligere høringssvar, høringssvar fra taksthøringen af takster i DRG2018 samt nye indkomne forslag til DRG2019.

Høringssvar til DRG2019

Tekst: Filen, Høringssvar til DRG2019, indeholder en oversigt over de høringssvar Sundhedsdatastyrelsen har modtaget i forbindelse med høringen af DRG2019. Der er til hvert høringssvar angivet Sundhedsdatastyrelsens kommentar samt status på høringssvaret.

Ændringer til DRG2019

Filen, Oversigt over ændringer mellem DRG2018 og DRG2019, indeholder en oversigt over de gennemførte ændringer til DRG2019. For mere detaljeret beskrivelse samt begrundelse af ændringer henvises til de ovenstående oversigter over ændringsforslag og høringssvar.