Ændringer i grupperingslogikken

Har du forslag til ændringer til grupperingen, kan du henvende dig til det relevante kliniske selskab eller den DRG-ansvarlige kontaktperson i din region.

Kontakt

Afdelingen Datavarehus, Dokumentation og DRG, Sundhedsdatastyrelsen, modtager typisk forslag til ændringer i grupperingen fra regioner, sygehusledelser, klinikledelser, kliniske selskaber samt enkeltpersoner- typisk læger og sekretærer.

Når et forslag er behandlet i Sundhedsdatastyrelsen, modtager forslagsstilleren en skriftlig tilbagemelding, og de fremstillede forslag offentliggøres på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside med kommentarer og status.

Ændringer i DRG-grupperingen kan eksempelvis indebære:

  • Gruppering af nye koder
  • Nedlæggelse/oprettelse af nye
  • Ændringer af uhensigtsmæssigheder i den eksisterende gruppering
Bemærk

Oprettelse af nye DRG-grupper kræver, at de fornødne SKS-koder allerede eksisterer. Læs om oprettelse / ændringer af SKS-koder

Frist for indsendelse af ændringsforslag til grupperingslogikken for 2025 er d. 10. november 2023.

Filer

Blanketter

Fremsendelse af forslag til ændringer af eksisterende grupper, oprettelse af nye grupper og nedlæggelse af grupper skal ske ved at udfylde en af nedenstående blanketter og sende denne til kliniskvalidering@sundhedsdata.dk.