Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ændringer i grupperingslogikken

Har du forslag til ændringer i grupperingen, bør du henvende dig til det relevante kliniske selskab eller den DRG-ansvarlige kontaktperson i din region.

Kontakt

Afdelingen DRG og Finansiering, Sundhedsdatastyrelsen, modtager typisk forslag til ændringer i grupperingen fra regioner, sygehusledelser, klinikledelser, kliniske selskaber samt enkeltpersoner - oftest læger og sekretærer.

Når et forslag er behandlet i Sundhedsdatastyrelsen, modtager forslagsstilleren en skriftlig tilbagemelding, og de fremstillede forslag offentliggøres på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside med kommentarer og status.

Ændringer i DRG-grupperingen kan eksempelvis indebære:

    • Gruppering af nye koder
    • Nedlæggelse/oprettelse af nye grupper
    • Ændringer af uhensigtsmæssigheder i den eksisterende gruppering

Bemærk

Oprettelse af nye DRG-grupper kræver, at de fornødne SKS-koder allerede eksisterer. Læs om oprettelse / ændringer af SKS-koder

Frist for indsendelse af ændringsforslag til grupperingslogikken for 2019 er d. 12. januar 2018

Mere om ændringer i grupperingerne

 • Aktuelt om ændringer i den nuværende gruppering

  Fra DRG2018 vil der være én fælles grupperingslogik for aktiviteten på sygehusene, uanset om denne har været ambulant eller stationær. Baggrunden for denne ændring er, at det danske DRG-system igennem nogle år bl.a. har været kritiseret for ikke at understøtte den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af patientbehandlingen, ligesom der har været et generelt behov for at sikre, at systemet afspejler gældende klinisk praksis og organisering på landets sygehuse.
  Modellen for grupperingslogikken for 2018 baserer sig i stor udstrækning på den stationære grupperingslogik (DRG) for 2017 suppleret med elementer fra den ambulante logik (DAGS) for 2017.
  Der vil komme en nærmere beskrivelse af modellen for DRG2018 på hjemmesiden i slutningen af året.

  Fremsendelse af forslag til ændringer af eksisterende grupper, oprettelse af nye grupper og nedlæggelse af grupper skal ske ved at udfylde en af nedenstående blanketter og sende den til kliniskvalidering@sundhedsdata.dk.

 • Ved uhensigtsmæssigheder i grupperingen

  Da justeringer i grupperingen kan have økonomiske konsekvenser i og mellem regionerne/kommunerne, foretager Sundhedsdatastyrelsen ingen ændringer i grupperingsnøglen i løbet af et kalenderår.

  I de tilfælde hvor der fremkommer uhensigtsmæssigheder i grupperingen i løbet af året, udarbejder Sundhedsdatastyrelsen en såkaldt konsekvensberegning, hvor de økonomiske konsekvenser for de berørte afdelinger, sygehuse og regioner synliggøres.

  Eventuelle uhensigtsmæssigheder tilrettes og implementeres i grupperingsnøglen for det efterfølgende år.

  Hvis du opdager uhensigtsmæssigheder i grupperingen, er du velkommen til at sende en mail til kliniskvalidering@sundhedsdata.dk.

Filer

Blanketter

Fremsendelse af forslag til ændringer af eksisterende grupper, oprettelse af nye grupper og nedlæggelse af grupper skal ske ved at udfylde en af nedenstående blanketter og sende denne til kliniskvalidering@sundhedsdata.dk.

Grupperingslogikken for 2017

Forslag til ændringer 2017
Forslag til ændringer DRG 2017 (PDF)
Forslag til ændringer DAGS 2017 (PDF)

Høringssvar 2017
Høringssvar til DRG 2017 (PDF)
Høringssvar til DAGS 2017 (PDF)

Samlet oversigt over ændringer til 2017
Ændringer DRG 2017 (PDF)
Ændringer DAGS 2017 (PDF)