Grupperingsnøgler

Sundhedsdatastyrelsen anvender grupperingsnøglen til at gruppere aktivitet indberettet til Landspatientregistret.

Kontakt

Grupperingsnøglen anvendes i form af et softwareprogram kaldet DRG-grouper. 

Hvis du har behov for at gruppere aktiviteten på din afdeling, sygehus el. lign., er det muligt at downloade grupperingsnøglerne for Takstsystem 2016 og frem. Udover grupperingsnøglen kan du downloade den tilhørende vejledning, der bør læses grundig, inden grupperingen kan påbegyndes.

Ved kalenderårets start bliver der hvert år indført en ny grupperingsnøgle, der som udgangspunkt bliver anvendt hele året. På grund af løbende ændringer i klassifikationen i løbet af året bliver grupperingsnøglen opdateret hvert kvartal. Det vil fremgå af grupperingsnøglen hvilken version, der er den nyeste.

Der er forskel på om det er data fra LPR2 eller LPR3, der skal grupperes, hvorfor der er grupperingsnøgler til anvendelse på henholdsvis LPR2- og LPR3-data. 

Se her om LPR3 og LPR2 Grupperingsnøglerne:

Grupperingsnøgler - LPR3

Grupperingsnøgler - LPR2