Grupperingsnøgler - LPR2

Sundhedsdatastyrelsen anvender grupperingsnøglen til at gruppere aktivitet indberettet til Landspatientregistret.

Kontakt

Grupperingsnøglen anvendes i form af et softwareprogram kaldet DRG-grouper. 

Hvis du har behov for at gruppere aktiviteten på din afdeling, sygehus el. lign., er det muligt at downloade grupperingsnøglerne for Takstsystem 2016 og frem. Udover grupperingsnøglen kan du downloade den tilhørende vejledning, der bør læses grundig, inden grupperingen kan påbegyndes.

Ved kalenderårets start bliver der hvert år indført en ny grupperingsnøgle, der som udgangspunkt bliver anvendt hele året. På grund af løbende ændringer i klassifikationen i løbet af året bliver grupperingsnøglen opdateret hvert kvartal. Det vil fremgå af grupperingsnøglen hvilken version, der er den nyeste.

Der er forskel på om det er data fra LPR2 eller LPR3, der skal grupperes, hvorfor der er grupperingsnøgler til anvendelse på henholdsvis LPR2- og LPR3-data. 

Grupperingsnøgler 2021

Fra 2021 bruges følgende CasemixGrouper til at gruppere data. Vejledning er den samme som findes under 'Grupperingnøgler 2018'.

DRG2021 – januar 2021 – Gældende (ZIP)

Grupperingsnøgler 2020

Fra 2020 bruges følgende CasemixGrouper til at gruppere data. Vejledning er den samme som findes under 'Grupperingnøgler 2018'.

DRG2020 - januar 2021 - Gældende (ZIP)

Grupperingsnøgler 2019

Fra 2019 anvendes følgende CasemixGrouper til at gruppere data. Vejledning er den samme som findes under 'Grupperingsnøgler 2018'.

DRG2019 - Januar 2020 - Gældende (ZIP)

Grupperingsnøgler 2018

Fra 2018 anvendes følgende CasemixGrouper til at gruppere data.

DRG2018 – november 2018 – Gældende (ZIP)
Vejledning til CasemixGoruper (PDF)

Grupperingsnøgler 2017

For DkDRG2017 er der i mellem versionen 5. januar 2017 (DkDRG17v5) og versionen 24. januar 2017 (DkDRG17v5a) rettet en tællekode, der har betydning i DRG1125 Cystoskopi, m. blåt lys, m. anæstesi.

DkDRG2017 - 24. januar 2017 - Gældende (.zip)
DAGS2017 - Januar 2017 - Gældende (.zip)

Grupperingsnøgler 2017

Stationær:
Notat - Opdatering af grupperingnøgler  2017 - Januar 2017 (PDF)

Grupperingsnøgler 2016

Notat - Opdatering af grupperingsnøgler 2016 - Januar 2017 (PDF)

Stationær
:
DkDRG2016 - Januar 2017 - Gældende (.zip)
DkDRG2016 - December 2015 (.zip)

Ambulant
:
DAGS2016 - Januar 2017 - Gældende (.zip)
DAGS2016 - December 2015 (.zip)