Grupperingsnøgler - LPR3

Sundhedsdatastyrelsen anvender grupperingsnøglen til at gruppere aktivitet indberettet til Landspatientregistret.

Kontakt

Efter overgang til LPR3 har der været behov for at tilpasse grupperingslogikken og tilhørende afregningsregler, så det stemmer med den nye måde data indberettes på. Herunder er en beskrivelse af de ændringer, der er indført i grupperingslogikken.

LPR3 – Oversigt over grupperingsændringer

LPR3 – Oversigt over grupperingsændringer (PDF)

DRG-grupperet data

Hver måned leveres der DRG-grupperet LPR-data til regionerne. Herunder er dokumentation for det DRG-grupperede LPR3-data. Dokumentationen giver en beskrivelse af det data, der sendes ud til regionerne samt de variable, der anvendes i grupperingen af LPR3-data.

DRG-grupperet LPR3-data - Dokumentation

DRG-grupperet LPR3-data - Dokumentation v2.0 (PDF)

Opsætning af data til gruppering

Selve grupperingsnøglen til gruppering af LPR3-data fungerer på samme måde som den, der anvendes på LPR2-data, men det der indlæses i grouperen skal tilpasses.
Det er kun indholdet af stam-filen, der ændres. De øvrige filer, der anvendes af grupperingsnøglen, kan dannes som normalt, hvorfor man kan tage udgangspunkt i vejledning til opsætning af LPR2-data og supplere med vejleding til opsætning af STAM-fil til gruppering af LPR3-data. 

I grupperingslogikken anvendes en række interne koder, der ikke er en del af SKS-klassifikationen. De interne koder anvendes til at koble tillægskoder til bestemte diagnoser og procedurer samt til håndtering af de oplysninger, der kommer ind på en anden måde i LPR3 end i LPR2. Interne koder tilføjes inputdata enten som bidiagnose eller procedure. I dokumentationen af DRG-grupperet LPR3-data findes en oversigt over de interne koder, der anvendes i DRG-grupperet LPR3-data. 

I DRG anvendes DRG-sygehusforløb i grupperingen. Beskrivelse af disse kan findes i dokumentation af DRG-grupperet LPR3-data samt i takstvejledningen:

Du finder takstvejledningen for DRG2020 her

Vejledning til grupperingsnøgle

Vejledningen tager udgangspunkt i opsætning af LPR2-data, hvorfor man ved anvendelse af dokumentet, Opsætning af stam-fil til gruppering af LPR3-data, kan se hvor der er forskel på opsætning af LPR2-data og LPR3-data.

Derudover skal man være opmærksom på, at der er indført nye interne koder i forbindelse med dannelse af DRG-grupperet LPR3-data. Oversigt over disse findes i dokumentationen af DRG-grupperet LPR3-data.

Vejledning til CasemixGrouper (PDF)

Opsætning af stam-fil til gruppering af LPR3-data (PDF)

Grupperingsnøgler 2019 – LPR3

DRG2019 – LPR3 – juni 2020 – Gældende (ZIP)