Interaktiv DRG

Interaktiv DRG er et værktøj der kan anvendes, hvis man ønsker at få svar på, hvilken DRG-gruppe en given patient vil blive tilskrevet.

Kontakt

I Interaktiv DRG er det muligt at indtaste oplysninger om patientens alder, indlæggelsesmåde, kontaktens længde, hvis der er tale om en fødsel, kan der indtastes oplysninger om moderens højde og vægt, samt hvilke diagnoser og procedurer der er relevante. Ud fra valgte oplysninger er det muligt at se, hvilken DRG-gruppe patienten vil gruppere til. Interaktiv DRG kan således finde DRG-gruppen og den tilhørende takst.

Interaktiv DRG er velegnet i situationer, hvor man ønsker at få svar på, hvilken DRG-gruppe en specifik patient grupperes til, og hvad taksten er for DRG-gruppen.

Gå til Interaktiv DRG

Interaktiv DRG - Fra 2019 (LPR3)
Interaktiv DRG - 2018-2020 (LPR2)
Interaktiv DRG - Til og med 2017

OBS! Siderne fungerer alle i browserne Chrome og Edge. Du kan opleve at få beskeden ’Ikke sikker’, men siderne her er sikre.