Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Logiktabeller

Logiktabellerne danner grundlag for grupperingsnøglen. Logiktabellerne er tiltænkt fagfolk, der til daglig arbejder med DRG-systemet, og som ønsker det fulde indblik i grupperingen. Ved hjælp af logiktabellerne er det muligt at finde den præcise beskrivelse af hvilke regler og egenskaber, der ligger til grund for grupperingen.

Kontakt

Logiktabellerne for det somatiske område bliver opdatereret hver år.

Tabellerne indeholder al den information, som er nødvendig for at kunne gruppere en patientrecord. Ved hjælp af en række opslag i tabellerne tildeles hver patientrecord en DRG/DAGS-gruppe.

Aktuelle logiktabeller og variabelbeskrivelse

EXCELfil

Variabelbeskrivelse 2017

Variabelbeskrivelse 2017 - Januar 2017 (.zip)
Excelfiler

Logiktabeller 2017

DkDAGS2017 - januar 2017 (.zip)
DkDRG2017 - januar 2017 (.zip)

 Tildeling af DRG/DAGS-gruppe

Tildelingen af DRG/DAGS-gruppe kan inddeles i to trin:

Trin 1: Tilknyt en række hjælpevariable til patientrecorden - også kaldet egenskaber

Trin 2: Sammenhold patientrecorden samt de tilknyttede egenskaber med reglerne i DRG-logikken.

Logiktabellerne består af fem excel ark - Drgtpt.xls, Dg1.xls, Drglogik.xls, Till.xls og Obspro.xls. Indholdet i dokumenterne er beskrevet nedenfor:

Drgtpt.xls indeholder alle procedurekoder, som har betydning for DkDRG-systemet. Til hver procedurekode er der knyttet en række egenskaber.

Dg1.xls indeholder alle diagnosekoder i den danske ICD10-klassifikation. Til hver diagnosekode er der knyttet en række egenskaber.

Drglogik.xls indeholder ca. 3.500 regler for DRG-tildeling. Hver linje i logik-tabellen udgør en "regel". Hver regel er sammensat af en række "egenskaber". Hvis alle egenskaber i en regel er opfyldt, bliver udskrivningen/besøget grupperet til gruppen angivet i yderste højre kolonne. Reglerne i drglogik.xls afprøves én efter én, indtil udskrivningen/besøget møder en regel, hvor alle egenskaber er opfyldt.

Till.xls indeholder alle de koder, der - hvis kodet som tillægskode - kan have indflydelse på grupperingen. Til hver koder er knyttet en eller flere egenskaber.

Obspro.xls indeholder alle diagnoser for observation på grund af mistanke om ondartet svulst (DZ031) med tillægskoden for den ondartede svulsts placering. Tabellen sikrer, at patienter bliver grupperet ens, uanset om de registreres med en specifik OBSPRO-kode eller med DZ031 og en tillægskode.

Tidligere års logiktabeller:

Logiktabeller 2016

DkDRG 2016 - juli 2017 (.zip)
DAGS 2016 - juli 2017 (.zip)

Logiktabeller 2015

DkDRG 2015 - oktober 2014 (.zip)
DAGS 2015 - oktober 2014 (.zip)

Logiktabeller 2014

DkDRG 2014 - januar 2014 (.zip)
DAGS 2014 - januar 2014 (.zip)

Logiktabeller 2013

DkDRG 2013 - oktober 2012 (.zip)
DAGS 2013 - oktober 2012 (.zip)