Logiktabeller

Logiktabellerne danner grundlag for grupperingsnøglen. Logiktabellerne er tiltænkt fagfolk, der til daglig arbejder med DRG-systemet, og som ønsker det fulde indblik i grupperingen.

Kontakt

Ved hjælp af logiktabellerne er det muligt at finde den præcise beskrivelse af hvilke regler og egenskaber, der ligger til grund for grupperingen.

Logiktabellerne bliver opdatereret hvert år ved oprettelse af at nyt takstsystem. Derudover opdateres tabellerne i forbindelse med opdatering af nyoprettede SKS-koder.

Tabellerne indeholder al den information, som er nødvendig for at kunne gruppere en patient.

Der er forskel på logiktabellerne for LPR2 og LPR3, selvom det er for samme takstsystem.

Mere om LPR3- og LPR2-logiktabellerne

Logiktabeller - LPR3
Logiktabeller - LPR2