Logiktabeller - LPR2

Logiktabellerne danner grundlag for grupperingsnøglen. Logiktabellerne er tiltænkt fagfolk, der til daglig arbejder med DRG-systemet, og som ønsker det fulde indblik i grupperingen.

Kontakt

Ved hjælp af logiktabellerne er det muligt at finde den præcise beskrivelse af hvilke regler og egenskaber, der ligger til grund for grupperingen.

Logiktabellerne for det somatiske område bliver opdatereret hver år.

Tabellerne indeholder al den information, som er nødvendig for at kunne gruppere en patient.
Logiktabellerne består af fem excelark med følgende tabelnavne:

 • Drgtpt
  Drgtpt.xls indeholder alle procedurekoder, som har betydning for DRG-systemet. Til hver procedurekode er der knyttet en række egenskaber.
 • Dg1
  Dg1.xls indeholder alle diagnosekoder i den danske ICD10-klassifikation. Til hver diagnosekode er der knyttet en række egenskaber.
 • DRGlogik
  Drglogik.xls indeholder ca. 4000 regler for DRG-tildeling. Hver linje i logik-tabellen udgør en "regel". Hver regel er sammensat af en række "egenskaber". Hvis alle egenskaber i en regel er opfyldt, bliver udskrivningen/besøget grupperet til gruppen angivet i yderste højre kolonne. Reglerne i drglogik.xls afprøves én efter én, indtil udskrivningen/besøget møder en regel, hvor alle egenskaber er opfyldt.
 • Till
  Till.xls indeholder alle de koder, der - hvis kodet som tillægskode - kan have indflydelse på grupperingen. Til hver koder er knyttet en eller flere egenskaber.
 • Obspro
  Obspro.xls indeholder alle diagnoser for observation på grund af mistanke om kræft (DZ031) med tillægskoden for kræftens placering. Tabellen sikrer, at patienter bliver grupperet ens, uanset om de registreres med en specifik OBSPRO-kode eller med DZ031 og en tillægskode.

Aktuelle logiktabeller og variabelbeskrivelse

fil

Variabelbeskrivelse

Variabelbeskrivelse (Excel)
filer

Logiktabeller 2021

DRG 2021 - LPR2 (ZIP)

Tidligere års logiktabeller:

Logiktabeller 2020

DRG 2020 - LPR2 (ZIP)

Logiktabeller 2019

DRG 2019 - LPR2 (ZIP)

Logiktabeller 2018

DRG 2018 (ZIP)

Logiktabeller 2017

DkDAGS 2017 - januar 2017 (ZIP)
DkDRG 2017 - januar 2017 (ZIP)

Logiktabeller 2016

DkDRG 2016 - juli 2017 (ZIP)
DAGS 2016 - juli 2017 (ZIP)