Logiktabeller - LPR3

Logiktabellerne danner grundlag for grupperingsnøglen. Logiktabellerne er tiltænkt fagfolk, der til daglig arbejder med DRG-systemet, og som ønsker det fulde indblik i grupperingen.

Kontakt

Ved hjælp af logiktabellerne er det muligt at finde den præcise beskrivelse af hvilke regler og egenskaber, der ligger til grund for grupperingen.

Logiktabellerne bliver opdatereret hvert år ved oprettelse af at nyt takstsystem. Derudover opdateres tabellerne i forbindelse med opdatering af nyoprettede SKS-koder.

Tabellerne indeholder al den information, som er nødvendig for at kunne gruppere en patient.

Efter overgang til LPR3 har der været behov for at tilpasse grupperingslogikken og tilhørende afregningsregler, så det stemmer med den nye måde, data indberettes på.

På siden for grupperingsnøgler er en oversigt over de grupperingsændringer, der er til grupperingslogikken efter overgang til LPR3. Derover er der dokumentation af det DRG-grupperede LPR3-data, hvor det er beskrevet, hvad de forskellige variable i data indeholder.

Se grupperingsnøgler - LPR3

Filer

Dokumentation af logiktabeller

I grupperingslogikken på tabelform er en beskrivelse af de enkelte tabeller i grupperingslogikken. Variabelbeskrivelsen indeholder en oversigt over variable i de enkelte tabeller i grupperingslogikken. Hver tabel har sin egen fane i arket.

Variabelbeskrivelse - LPR3 (Excel)

Grupperingslogik på tabelform - LPR3 (PDF)