Logikkens udvikling i Danmark

Igennem årene er der sket en række ændringer i grupperingen.

Kontakt

I 2000 begyndte man i Danmark at anvende en let modificeret udgave af den nordiske grupperingsnøgle ’NordDRG’. I 2002 blev grupperingslogikken tilpasset dansk klinisk praksis og anvendelsen af DkDRG (Dansk Diagnose Relateret Gruppering) og DAGS (Dansk Ambulant Grupperingssystem) trådte i kraft.

Gennem årene 2003-2017 er der løbende ændret i grupperingsnøglen, så den er tilpasset gældende klinisk praksis. Udviklingen har været, at systemet skulle håndtere mere og kompliceret ambulant aktivitet, samt aktivitet uden for sygehuset der bliver udført som erstatning for ambulante besøg. Grundlæggende har modellen indeholdende DkDRG og DAGS ikke ændret sig i perioden

Til 2018 er der udviklet en ny model, hvor DkDRG og DAGS er smeltet sammen til én grupperingslogik og aktiviteten grupperes nu identisk, uanset om patienten behandles stationært eller ambulant og om en aktivitet er udført på stamafdelingen eller som en assistance. Ydermere er der indført dannelsen af DRG-sygehusforløb for at imødekomme forskellig organisering på sygehusene.