Visual DRG

Visual DRG er udviklet til dig, der til dagligt arbejder med DRG og som ønsker et hurtigt overblik over grupperingen.

Kontakt

Visual DRG er en diagramoversigt, der illustrerer grupperingen for hele det somatiske område.

Da hensigten med Visual DRG er at give brugere af DRG-systemet et overskueligt indblik i grupperingen, er Visual DRG baseret på en forsimplet version af grupperingslogikken. Visual DRG giver et overblik over, hvilke egenskaber der er, og hvilke DRG-grupper de forskellige egenskaber peger på. 

I Visual DRG kan du eksempelvis få svar på følgende spørgsmål:

  • Hvilke DRG-grupper grupperer egenskaben 11S53 til?
  • Hvilke koder grupperer til DRG-gruppen 11MP10?
  • Hvad er taksten for en DRG-gruppe?

Visual DRG kan ikke anvendes til gruppering af konkrete patientkontakter/patientforløb, så hvis man har specifikke oplysninger på en patient, som man ønsker at kende grupperingen og taksten på, kan værktøjet Interaktiv DRG benyttes.

Gå til Visual DRG

Visual DRG – Fra 2019 (LPR3)
Visual DRG – 2018-2020 (LPR2)
Visual DRG – Til og med 2017

OBS! Siderne fungerer alle i browserne Chrome og Edge. Du kan opleve at få beskeden ’Ikke sikker’, men siderne her er sikre.