Kommunal medfinansiering (KMF)

Kommunerne er med til at betale, når deres borgere bliver behandlet i sundhedsvæsenet. Ordningen administreres af Sundhedsdatastyrelsen.

Kontakt

Ved spørgsmål til indholdet i den kommunale medfinansiering:
E: kommed@sundhedsdata.dk

Ved spørgsmål og tekniske problemer med adgang til lukket eSundhed:
E: esundhed@sundhedsdata.dk

Det følger af den kommunale medfinansiering, at den enkelte kommune skal betale en del af udgifterne, når kommunens borgere bliver behandlet på hospitaler, hos praktiserende læger, speciallæger og tandlæger.

Ordningen blev indført i forbindelse med kommunalreformen 1. januar 2007 for at give kommunerne en yderligere tilskyndelse til at yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats.

Fra 2019 og frem foregår den kommunale medfinansiering dog på den måde, at kommunerne betaler et fast månedligt beløb til regionerne (a conto). Betalingerne er således ikke aktivitetsbestemte. Der foretages efterregulering efter gældende regler.

Ordningen reguleres efter ’Lov om regionernes finansiering’ og fastsættes i ’Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger i perioden fra 1. april 2019 til 1. april 2024’.

Kommunerne kan med en særlig adgang tilgå data om kommunal medfinansiering på den lukkede del af eSundhed.

Se data om kommunal medfinansiering på lukket eSundhed