DRG-grupperet LPR3-data

Hver måned leveres der DRG-grupperet LPR3-data til regionerne. Data anvendes til en række forskellige formål, herunder mellemregional afregning og produktivitetsanalyser.

Kontakt

DRG-grupperet LPR3-data er data fra Landspatientregisteret beriget med oplysninger om DRG-grupper og tilhørende priser. Dokumentationen giver en beskrivelse af det data, der sendes ud til regionerne samt de variable, der anvendes i grupperingen af LPR3-data.

Dokumentation

Dokumentationen indeholder oplysninger omkring opbygningen af det DRG-grupperede LPR3-data, herunder hvilke valg der er foretaget i opsætningen af data.

Frem til maj 2021 har der kun været én dokumentation for DRG-grupperet LPR3-data. Man har valgt at opdele dokumentationen efter takstsystem, da der kan være forskel i opsætning af data fra takstsystem til takstsystem. 

Det kan bemærkes, at der ikke er forskel i dokumentationen af DRG-grupperet LPR3-data for takstsystem 2019 og 2020. 

Ved opdatering af dokumentation for Takstsystem 2019-2021 er der oprettet en ændringslog, der beskriver de ændringer der er foretaget fra version til version af dokumentationen. 

Fra takstsystem 2022 og frem er ændringer mellem de forskellige versioner beskrevet i indledningen af dokumentationen.