DRG-takster

Sundhedsdatastyrelsen beregner årligt nye DRG-takster for henholdsvis stationære og ambulante patienter på det somatiske område.

Kontakt

DRG-taksterne udtrykker sygehusenes gennemsnitlige driftsudgifter inden for hver DRG-gruppe. Taksterne bliver beregnet ved at koble den faktiske aktivitet og omkostningerne.

Da DRG-taksten afspejler de gennemsnitlige omkostninger på landsplan, kan de afholdte udgifter for det enkelte sygehus både ligge over og under taksten. Denne differencen kan blandt andet skyldes forskelle i produktiviteten, sammensætningen af patienter inden for DRG-gruppen eller metodemæssige forskelle i forbindelse med opgørelse af omkostningerne på sygehusene.

Lønsum

Den 1. januar 2009 blev der indført en lønsumsafgift for mellemregionale somatiske patienter på basisniveau. SKAT opkræver afgiften, der pålægges den betalende region.

Lønsumsafgiften skal tilskynde til lige konkurrencevilkår mellem offentlige og private sygehuse for de behandlinger, som kan substitueres mellem de offentlige og private sygehuse.

Vejledninger

Med inspiration fra regionerne og hospitalerne har Sundhedsdatastyrelsen udviklet en såkaldt kogebog, der beskriver, hvordan du udarbejder et fordelingsregnskab.

PDF

Vejledning til fordelingsregnskab

Kogebog for fordelingsregnskab 2023 (PDF)

Inspirationslister

Med udgangspunkt i implantater og medicin, som hospitalerne tidligere har anvendt (prisen på medicin og implantater er vejledende), har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet to lister, der kan bruges som inspiration til, hvilke implantater og medicin, der kan udskilles i fordelingsregnskabet.  

Filer

Inspirationslister

Inspirationslisterne indeholder tidligere anvendte procedure- og behandlingskoder samt gennemsnitlige priser.