Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Det Danske Vaccinationsregister

I vaccinationsregisteret kan du bl.a. se de vaccinationer, som er indberettet til sygesikringen fra 1996 og fremefter. Det drejer sig bl.a. om vaccinationerne i det danske børnevaccinationsprogram og influenzavaccinationer givet til personer i risikogrupper.

I Det Danske Vaccinationsregister kan du:

 • Se de vaccinationer du har fået siden 15. november 2015, hvor læger blev forpligtet til at indberette givne vaccinationer.
 • Se de vaccinationer du har fået, som er afregnet med sygesikringen siden 1996 eller udleveret på recept fra 2006 og fremefter.
 • Registrere en vaccine som du selv eller dine børn tidligere har fået, og som ikke er blevet registreret i Fælles Medicinkort, fx vaccinationer givet i udlandet. 
 • Se hvem der har været logget på for at se oplysninger om dig i Fælles Medicinkort, fx din læge. 
 • Printe en papirudgave af dit vaccinationskort.
 • Printe en papirudgave af dine børns vaccinationskort.

Det Danske Vaccinationssystem og Det Fælles Medicinkort er to forskellige databaser og platforme. Du kan tilgå begge gennem FMK-online.dk.

Mere om det danske vaccinationsregister

 • Hvad er ikke med?

  Det Danske Vaccinationsregister indeholder ikke automatisk oplysninger om vaccinationer, du har fået på en skadestue og et sygehus før 15. november 2015. Det indeholder heller ikke rejsevaccinationer givet før 15. november 2015, medmindre du har fået dem udskrevet på recept eller selv har registreret dem. Læger har siden 15. november 2015 været forpligtet til at registrere alle givne vaccinationer. Alle vaccinationer givet efter denne dato fremgår derfor af registreret.

  Bemærk, at der kan gå op til tre måneder, fra du eller dit barn har fået en vaccination, til den optræder i Fælles Medicinkort. Det skyldes, at oplysningerne fra sygesikringen opdateres hver tredje måned.

   
 • Påmindelser om manglende vaccinationer

  Fra midten af maj 2014 sender Statens Serum Institut påmindelser om børnevaccination til forældre, som har børn, der fylder 2, 6½ og 14 år. Der sendes kun påmindelser, hvis børnene på dette tidspunkt mangler mindst én af de vaccinationer, der anbefales i børnevaccinationsprogrammet.  

  Formålet er at øge vaccinationsdækningen for at sikre, at så mange børn som muligt ikke får alvorlige sygdomme, der kan forebygges ved vaccination. 

  Påmindelserne dannes på baggrund af oplysninger om vaccinationer, der er registreret i Det Danske Vaccinationsregister, og som efterfølgende gøres tilgængelige til borgere og sundhedsfaglige i Fælles Medicinkort på fmk-online.dk . 

  Forældre, der ikke ønsker påmindelserne, kan fravælge det via ssi.dk/fravalg.

   
 • Dine børns vaccinationer

  For at se oplysninger om dine børn i Fælles Medicinkort er det en forudsætning, at forældremyndigheden

  • er registreret i CPR-registret efter 27. maj 2004 (gælder alle børn født efter denne dato) eller
  • er afgjort i Statsforvaltningen og er blevet registreret i CPR-registret.  


  I praksis betyder det, at mange forældre ikke vil kunne se oplysninger for de af deres børn, som er født før den 27. maj 2004. 

  Årsagen til det er, at information om forældremyndigheden først blev en integreret del af cpr-registeret i 2004. Indtil da skulle forældremyndigheden registreres manuelt i cpr-registeret, hvilket fx var aktuelt i forbindelse med en skilsmisse. 

  Dine børn får selv adgang, når de fylder 15 år og i den forbindelse ophører din adgang.

Relateret indhold