Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

eSundhed.dk

På eSundhed. dk kan du se tal om befolkningens sundhed og opgørelser om kvalitet, aktivitet og økonomi i det danske sundhedsvæsen.

Kontakt

eSundhed.dk giver adgang til sundhedsdata på regions-, hospitals- og kommunalt niveau og er til både borgere og sundhedsfaglige. Nogle informationer vil primært være rettet mod professionelle brugere, mens andre er rettet mod borgere. Alle oplysningerne på eSundhed.dk er tilgængelige for offentligheden.

Sundhedsdatastyrelsen arbejder på, at der via eSundhed.dk skabes åbenhed om resultater og derved følges op på synlighedsreformen. eSundhed.dk skal give adgang til deling af relevante sundhedsdata på tværs af sundhedssektoren.

eSundhed.dk