Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Medicin i Fælles Medicinkort

I Fælles Medicinkort kan du se dine aktuelle lægemiddelordinationer og de seneste to års recepter inkl. udleveringer fra apotek - og derudover har du også adgang til oplysninger om dine børns medicin.

Kontakt

Åse Grønborg Sørensen Klinisk koordinator E: aags@sundhedsdata.dk T: 3268 9102

I Fælles Medicinkort på sundhed.dk  kan du se følgende oplysninger om de lægemidler, som en læge har ordineret til dig:

 • Navnet på lægemidlet
 • Hvor meget du skal tage (dosering) og hvorfor (indikation) 
 • Hvornår du skal stoppe med at tage lægemidlet (slutdato), medmindre det er en fast/varig behandling
 • Hvordan du skal tage lægemidlet (administrationsvej)
 • Hvornår den er oprettet i Fælles Medicinkort (oprettelsesdato) 

Du kan desuden se, hvilke sundhedsfaglige personer, der har været logget på for at se dine oplysninger.

Mere om medicin i Fælles Medicinkort

 • Dine børns medicin

  Som forælder har du adgang til at se dine børns medicinoplysninger i Fælles Medicinkort i op til to år tilbage.

  Det er dog en forudsætning, at forældremyndigheden er registreret i CPR-registret efter 27. maj 2004 (gælder alle børn født efter denne dato) eller at forældremyndigheden er afgjort i Statsforvaltningen og er blevet registreret i CPR-registret.

  I praksis betyder det, at mange forældre ikke vil kunne se oplysninger for de af deres børn, som er født før den 27. maj 2004. Årsagen til det er, at information om forældremyndigheden først blev en integreret del af cpr-registeret i 2004. Indtil da skulle forældremyndigheden registreres manuelt i cpr-registeret, hvilket fx var aktuelt i forbindelse med en skilsmisse. Du kan kontakte din egen læge, hvis du ønsker adgang til dit barns Fælles Medicinkort.

  Dine børn får selv adgang, når de fylder 15 år, og i den forbindelse ophører din adgang.

 • Hvem har adgang til mit medicinkort?
  Ud over dig selv, har sundhedsfaglige personer fx praktiserende læger, tandlæger og sygeplejersker adgang, hvis de aktuelt har dig i behandling, og medicinoplysningerne er relevante for den pågældende behandling.

 • Hvis du ønsker at begrænse adgangen

  Ønsker du at holde visse oplysninger private, kan det ske på følgende måde: 

  Du kan bede en læge (typisk den læge, som ordinerer lægemidlet) om at få skjult en lægemiddelordination på dit medicinkort. Når sundhedspersoner herefter slår op på dit medicinkort, vil det fremgå, at der findes lægemiddelordinationer, som er skjulte (privatmarkerede). Andre sundhedspersoner kan så anmode om dit samtykke til, at de får adgang til den skjulte information. 

  Er du ikke i stand til at svare på spørgsmålet om samtykke, fx hvis du bringes bevidstløs ind til et hospital, kan en læge lave et ”akut ekstraordinært opslag” og få adgang til skjulte lægemiddelordinationer. Det må dog kun ske, hvis lægen skønner, at det er nødvendigt i forhold til den aktuelle behandling.