Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

mitsygehusvalg.dk

På mitsygehusvalg.dk kan du bl.a. se ventetider og patienttilfredshed for offentlige og private sygehuse i Danmark.

For at understøtte det frie og det udvidede frie sygehusvalg, kan du på mitsygehusvalg.dk se, hvor lang den forventede ventetid er på undersøgelse eller behandling - og du kan sammenligne de forskellige sygehuses ventetider.

Da mitsygehusvalg.dk er lavet for at gøre sundhedsdata mere tilgængelige og anvendelige for blandt andre patienter og pårørende, er siden udarbejdet i samspil med patienter.

De oplyste ventetider på mitsygehusvalg.dk er et udtryk for sygehusenes aktuelle skøn over den ventetid, man som patient kan forvente, fra sygehuset har modtaget en henvisning til undersøgelse eller behandling.

Data omkring patienttilfredshed m.m. kommer fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som opgøres årligt.

Mit sygehusvalg

Indberetning af ventetider

Hvis du skal foretage indberetning til Venteinfo, skal du bruge Sundhedsdatastyrelsens indberetningssystem NIV.