Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

venteinfo.dk

På venteinfo.dk kan du se ventetider for udvalgte behandlinger og operationer på danske sygehuse.

Kontakt

Dorte Vesterholm Lind E: dovl@sundhedsdata.dk T: 3268 9246

For at understøtte det frie sygehusvalg, offentliggør Sundhedsdatastyrelsen løbende opgørelser over de forventede ventetider for en række behandlinger og operationer på offentlige sygehuse og privathospitaler. Tallene er tilgængelige på venteinfo.dk som er en del af eSundhed.dk.

Forventet ventetid

Den forventede ventetid er et udtryk for syghusenes aktuelle skøn over den ventetid, den næste ukomplicerede patient kan forvente fra henvisning til udredning/behandling. De forventede ventetider på eSundhed.dk   er lavet på baggrund af indberetninger fra sygehusene til Sundhedsdatastyrelsen.

Venteinfo