Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Dine sundhedsdata

Danskernes data i sundhedsregistrene bliver brugt i forbindelse med bl.a. behandling og forskning samt tilsyn og udvikling af et bedre sundhedsvæsen.

Hver gang vi går til lægen, på apoteket, skadestuen eller på anden måde har kontakt med sundhedsvæsenet, registrerer sundhedspersonalet, hvad der er sket, i din journal.

For at du er sikret den bedste behandling bliver nogen typer data samlet i registre, som sundhedspersoner kan slå op i, når de har dig i behandling. Det er fx oplysninger om aktuel medicin, vaccinationer og laboratoriesvar. Endelig bliver der i mange tilfælde videresendt dokumentation til sundhedsregistre, der giver et overblik over aktiviteterne i sundhedsvæsenet og danskernes sundhedstilstand.

Danmark har nogle af verdens bedste sundhedsregistre, og registrene rummer et stort potentiale til at udvikle og forbedre det danske sundhedsvæsen.

Overordnet set anvendes dine sundhedsdata til fire forskellige formål:

  • Behandlingen af dig. Det er det vigtigste formål og grunden til, at vi overhovedet registrerer.
  • Kvalitetssikring og planlægning. Så du er sikker på en god behandling.
  • Kontrol, tilsyn og administration af sundhedsvæsenet. Så sundhedsvæsenet fungerer som det skal.
  • Forskning og statistik. Så vi kan blive klogere på, hvad der er den bedste behandling.

De fire områder bidrager som helhed til at udvikle et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen, hvor ressourcerne bliver brugt rigtigt og effektivt - og du får den bedst mulige behandling som patient.