Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Sagsbehandling

Sagsbehandling i Sundhedsdatastyrelsen er et led i varetagelsen af vores myndighedsopgaver. Oplysninger, der registreres i forbindelse med sagsbehandling, stammer blandt andet fra borgeres henvendelser i forbindelse med for eksempel ønske om egenaccess eller i forhold til klagesager.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen E: databeskyttelse@sundhedsdata.dk
Helle Ginnerup-Nielsen Databeskyttelsesrådgiver (DPO) E: databeskyttelse@sum.dk
Formål med behandlingen At imødekomme borgeres anmodninger om bl.a. aktindsigt, egenacces, sletning af oplysninger mv., samt klager over uberettigede opslag i Medicinkortet.
Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Offentlighedsloven
Forvaltningsloven
Databeskyttelsesforordningens art. 6, 9 og 15 – 19
Databeskyttelsesloven §§ 6 og 7
Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om borgere, som henvender sig til Sundhedsdatastyrelsen med en konkret anmodning. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr., kontaktoplysninger (navn, adresse, postnummer, telefonnummer, mailadresse mv.), fødselsdato, alder, køn, helbredsoplysninger (alle former), seksuelle forhold eller orientering, race og/eller etnisk oprindelse, og religiøs eller filosofisk overbevisning.
Der behandles oplysninger om sundhedspersoner. For disse behandles der oplysninger om CPR nr., kontaktoplysninger (navn, adresse, postnummer, telefonnummer, mailadresse mv.), fødselsdato, alder, køn, autorisationsnummer og behandlingsstedsidentifikation (ydernummer mv.).
Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysningerne slettes fra diverse fildrev og mailprogrammer senest 30 dage efter sagsbehandlingen er afsluttet. Oplysningerne fra sagsbehandlingen gemmes dog i et sikkert sagsbehandlings-/arkivsystem efter sagsbehandlingens afslutning.
Modtagere af personoplysninger  Modtagerne af oplysningerne er udelukkende de borgere/sundhedspersoner, der ligger til baggrund for sagsbehandlingen.
Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne til brug for sagsbehandlingen stammer fra Sundhedsdatastyrelsens registre mv.
Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.