Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Dine data i sundhedsregistrene

Data i de nationale sundhedsregistre kommer fra bl.a. apoteker, sygehuse og praktiserende læger, der registrerer, hver gang de fx har udleveret medicin eller har haft kontakt med en patient. Derfor indeholder sundhedsregistrene data om alle danskere - og dermed også om dig.

De nationale sundhedsregistre indeholder en lang række informationer om danskernes sundhed. Oplysningerne i de forskellige registre kommer bl.a. fra sygehusene og de praktiserende læger, der registrerer, hver gang en person har været i kontakt med det danske sundhedsvæsen.

Dine data indgår i de nationale sundhedsregistre

Hvis du fx har været til undersøgelse, fået ordineret medicin eller har været indlagt på et sygehus, vil der være registreret nogle data om dig og din sundhedstilstand i de nationale sundhedsregistre.

Disse data kan du se og møde i forskellige sammenhænge:

  • Du kan selv søge indsigt i, hvad der er registreret om dig
  • Du kan gå på sundhed.dk og se, hvad der er registreret i Landspatientregisteret om dine behandlinger på sygehuse
  • Du kan blive kontaktet af et forskningsprojekt, der har fået data fra de nationale sundhedsregistre

Hvis der er fejl i dine sundhedsdata

Generelt bliver der lagt stor omhu i sygehusenes og de praktiserende lægers registreringer, men da data i nogen grad bliver registreret manuelt, vil der kunne ske fejl.

For at sikre en gennemgående korrektion i data, er det den institution (dvs. sygehus, praktiserende læge eller lign.), der har indberettet data, som er ansvarlig for at rette forkerte informationer. Derfor bør du som udgangspunkt kontakte den indberettende institution direkte. Så snart kildedata er ændret, vil din rettelse slå igennem i de nationale registre. Du kan kontakte Sundhedsdatastyrelsen, hvis du ikke selv kan se, hvem der har indberettet dine data.

Hvis du opdager, at der er fejl i de oplysninger, der er registreret om dig i et af de nationale sundhedsregistre, kan du dog også kontakte Sundhedsdatastyrelsen.

Hvis du har svært ved at forstå de data, der er registreret om dig, eller hvis du vil vide, hvem der har indberettet dine data, er du også velkommen til at kontakte Sundhedsdatastyrelsen.
Læs her om hvordan du kan sende en sikker e-mail 

Se dine egne sundhedsdata

På sundhed.dk kan du se en oversigt over dine egne data i LPR og de kontakter, du har haft til sygehuse.