Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Et bedre sundhedsvæsen

I Danmark har vi tradition for at bruge it og data til at udvikle sundhedsvæsenet, og ambitionen er, at vi fremover skal blive endnu bedre til at at binde alle dele af sundhedsvæsenet sammen.

Dokumentation og digital understøttelse af patientbehandling er en rodfæstet tradition i det danske sundhedsvæsen.

Sundhedsdatastyrelsens skal forvalte og udvikle dette grundlag, så forebyggelse, diagnostik og behandling i stadig højere grad kan ske i samarbejde mellem sygehuse, kommuner, praksis og borgeren selv.

Det er lykkedes i Danmark løbende at udvikle og udvide de fælles datasæt og brugen af dem. Det er sket gennem fælles strategisk retning og enighed om at anvende klassifikationer og standarder samt en årelang pligt for det behandlende sundhedsvæsen til at aflevere data til centrale sundhedsregistre.

De danske sundhedsregistre er derfor blandt verdens bedste, og Danmark er førende inden for digitalisering på sundhedsområdet. Især når det gælder evnen til at binde alle dele af sundhedsvæsenet sammen.

Sundhedsvæsenet i stærk udvikling

Nye behandlingsformer vinder frem, og de teknologiske muligheder i sundhedsvæsenet vokser hastigt.

Arbejdsdeling og samarbejde ændrer sig med nye sygehuse og en større rolle for kommuner, almen praksis og borgerne selv i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Tilsvarende vokser ambitionerne og behovet for at anvende sundhedsdata og digitale løsninger i sundhedsvæsenet.

Læs om ambitionerne for udvikling af sundhedsvæsenet