Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ambitioner for udvikling af sundhedsvæsenet

Den bedste behandling af patienter sikres bl.a. gennem effektiv deling af data, og derfor er det ambitionen at skabe bedre sundhed gennem bedre brug af data.

Patienten selv og alle, der samarbejder om patientens behandling, skal have adgang til relevant og målrettet information for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Det kræver, at data kan blive delt effektivt. Det gælder bl.a. i forhold til ældre medicinske patienter, kronisk syge og andre patienter, der har mange kontakter til sundhedsvæsenet. Her skal vi være mere på forkant end i dag.

 

Samtidig rummer de nationale registre mulighed for at udvikle kvalitet, styre og forske endnu bedre end i dag ved lettere at levere værdifuld viden tilbage til bl.a. klinikere, administratorer og politikere. Der er dog brug for i højere grad at kunne beskrive aktiviteter i alle dele af sundhedsvæsenet, fx hvad angår de praktiserende læger og kommunerne, så vi får det fulde billede.

Nye ambitioner for digitalisering og sundhedsdata

For at styrke udviklingen af sundhedsvæsenet er der etableret et nationalt udviklingsprogram, kaldet Sundhedsdataprogrammet, som ejes og drives af Sundheds- og Ældreministeriet.

Med Sundhedsdataprogrammet står vi over for en vitaminindsprøjtning på vores håndtering og distribution af sundhedsdata, som vi skal formå at få det optimale ud af til gavn for hele samfundet. Ambitionen er et mere datadrevet sundhedsvæsen - bedre sundhed gennem bedre brug af data.

Læs mere om Sundhedsdataprogrammet på sum.dk

Udviklingen skal gå hånd i hånd med sikkerhed og tryghed

Med nye digitale muligheder øges kravene til at borgernes data forvaltes sikkert.

Sundhedsvæsnets processer og omgang med borgernes data og de it-services, vi stiller til rådighed, skal leve op til høje sikkerhedsmæssige krav, og adgang til data skal styres efter transparente principper.

Det er afgørende for den videre udvikling, at sundhedsvæsenet lever op til den tillid borgerne skal kunne have til os.

Læs om Sundhedsdatastyrelsens behandling af data