Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Sundhedsdatastyrelsens informationsbrev ved kritisk sygdom

Sundhedsdatastyrelsen og forsikrings- og pensionsbranchen (F&P) har lavet en ordning, hvor personer, der er registreret med en kritisk sygdom i Landspatientregisteret - og samtidig er forsikrede mod visse kritiske sygdomme - automatisk bliver informeret om at de kan have krav på en forsikringsudbetaling.

Kontakt

Margit Caroline Rasted E: macr@sundhedsdata.dk T: 3268 5153

På baggrund af data i Landspatientregisteret (LPR) og data fra forsikrings- og pensionsselskaberne sender Sundhedsdatastyrelsen automatisk et brev til personer, som både er registreret med en såkaldt kritisk sygdom i LPR og er forsikret mod visse kritiske sygdomme i et forsikrings- og pensionsselskab.

Ordningen er mulig, fordi Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med forsikrings- og pensionsbranchen har etableret en it-løsning, der samkører data fra Landspatientregisteret med data fra forsikrings- og pensionsselskaberne.

Ikke alle alvorlige sygdomme giver ret til erstatning

Udtrykket 'kritiske sygdomme' er ikke en officielt defineret term. Den anvendes i denne sammenhæng alene som betegnelse for den gruppe sygdomme, som forsikrings- og pensionsselskaberne vælger at give dækning for. Hvilke sygdomme, der er er dækket, kan variere fra selskab til selskab.

Du skal ikke vente på, at du får et brev. Vil du søge erstatning for en alvorlig sygdom, bør du derfor kontakte dit forsikrings- eller pensionsselskab og høre, om din sygdom er dækket af din forsikring.

Brevet fra Sundhedsdatastyrelsen

Brevet, som den forsikrede modtager, er udformet som et standardbrev, der informerer om, at den forsikrede kan have ret til en forsikringsudbetaling og derfor bør kontakte sit forsikrings- eller pensionsselskab. Desuden fremgår det af brevet, hvilken sygehusafdeling, der har registreret den diagnose, som har udløst brevet samt kontaktoplysninger på det (de) forsikrings- og pensionsselskab(er), modtageren er forsikret ved.

Se brevet til de forsikrede (PDF)

Hvis du har modtaget et brev fra Sundhedsdatastyrelsen og fx er i tvivl om, hvilken sygdom, der skulle berettige dig til en udbetaling, kan du logge på sundhed.dk  med din digitale signatur og finde oplysningerne under 'Behandlinger på sygehuse' eller kontakte den sygehusafdeling, som står nævnt i brevet.

Der kan være undtagelser

Der kan ske fejl i indrapporteringen i sundhedssystemet og til Landspatientregisteret. Det kan derfor ske, at man modtager et brev, selv om man ikke er berettiget til en forsikringsudbetaling. Omvendt kan det også ske, at man ikke modtager et brev, selv om man er berettiget til en forsikringsudbetaling.

Desuden er det frivilligt for forsikrings- og pensionsselskaber at være tilsluttet ordningen, og derfor kan der være personer, der ikke modtager et brev, selv om de har fået konstateret en kritisk sygdom.

Hvis du har fået en alvorlig sygdom, skal du ikke vente på at få et brev fra Sundhedsdatastyrelsen, men altid kontakte dit forsikrings- og pensionsselskab og undersøge, om du er berettiget til en udbetaling.

Mere om ordningen

  • Grundlag og datasikkerhed

    It-løsningen er udarbejdet efter politisk beslutning og er udviklet i samarbejde med relevante ministerier, Forsikring & Pension samt Sundhedsstyrelsen. Varetagelsen af løsningen blev overtaget af Sundhedsdatastyrelsen i 2015.

    Løsningen er godkendt af både Finanstilsynet og Datatilsynet. Sundhedsdatastyrelsen må ikke anvende oplysningerne fra forsikrings- og pensionsselskaberne til andre formål og må ikke videregive person- eller helbredsoplysninger, hverken til de tilsluttede selskaber eller Forsikring & Pension.

    Sundhedsdatastyrelsen er ikke ansvarlig for, hvordan Forsikring & Pension og de forsikrings- og pensionsselskaber, som er tilsluttet ordningen, omtaler og informerer om løsningen.