Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansvar og regler

Sundhedsdatastyrelsen er underlagt regler for behandling af personlig data, der skal sikre en sikker behandling af danskernes sundhedsdata.

Dine helbredsdata er følsomme oplysninger om dig, og skal derfor behandles forsvarligt. Det betyder, at kun personer, der har et fagligt og sagligt behov, må tilgå dine data.

Der er fastsat regler i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer. Herudover er der fastsat regler om, hvilke tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal være på plads ved behandlingen af data, fx logning og opfølgning på adgange.

Se databeskyttelsesforordningen på EUR lex (PDF) 
Se databeskyttelsesloven på retsinformation.dk
Se sundhedsloven på retsinformation.dk

Sikkerhedskrav og tilsyn

Sundhedsdatastyrelsen har ansvaret for, at sikre en forsvarlig behandling af de sundhedsdata, vi har registreret i vores sundhedsregistre. Vi arbejder derfor professionelt med en informationssikkerhedsfunktion og følger op på, at vi overholder de sikkerhedsmæssige krav, der gælder. Kravene til sikkerhed bevæger sig imidlertid hele tiden, så det er et arbejde, der aldrig bliver færdigt.

Datatilsynet og Rigsrevisionen fører løbende tilsyn med, at Sundhedsdatastyrelsen behandler de data, vi har liggende om dig, forsvarligt. De anbefalinger, som følger af inspektionerne, bliver indarbejdet i vores arbejdsplaner for en løbende forbedring af sikkerheden.