Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Til- og framelding til Vævsanvendelsesregisteret

I Vævsanvendelsesregisteret kan du som borger selv bestemme, hvad der skal ske med de vævsprøver, du afgiver i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet. Du kan ligeledes bestemme, om dine genetiske oplysninger, som opbevares i Nationalt Genom Center, kun må anvendes til egen behandling og til formål, der har en umiddelbar tilknytning til din behandling.

Kontakt

Vævsanvendelsesregistret E: sikkerpost_var@sundhedsdata.dk
Telefontid:

Tirsdag:  10-12
Torsdag: 10-12

Forlænget svartid

På grund af ny coronavirus/COVID-19 kan der være forlængede sagsbehandlingstider. Du modtager en kvittering, når vi har behandlet din registrering.

Når du har været under behandling i sundhedsvæsenet, hvor du har afgivet blod- eller vævsprøver, kan der være tilfælde, hvor behandlingsstedet vælger at opbevare dine vævsprøver (herunder blodprøver) til fx forskning.

Som borger kan du dog selv beslutte, at dine vævsprøver kun må bruges til behandling af dig selv. Det gør du ved at tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret via borger.dk/Nem-ID

Dine børn under 15 år kan også tilmeldes Vævsanvendelsesregisteret, selv om de ikke har en digital signatur. I linket herunder kan du se, hvordan du gør, via borger.dk. 

Vejledning om til- og framelding til Vævsanvendelsesregisteret (PDF)

Vejledning om til- og framelding til Vævsanvendelsesregisteret via borger.dk (PDF)

Hvis du på et senere tidspunkt fortryder beslutningen, kan du framelde dig Vævsanvendelsesregisteret.

Andre muligheder

Alternativt kan du vælge at få destrueret eller (i særlige tilfælde) udleveret dine vævsprøver. Udlevering af vævsprøver vil ofte kun ske i tilfælde, hvor prøverne skal bruges i forbindelse med behandling andetsteds.

Hvis du ønsker dine vævsprøver destrueret, skal du kontakte det sygehus, du er blevet undersøgt på.

Brug af genetiske oplysninger

Hvis du har fået foretaget en omfattende genetisk analyse (fx en helgenomsekventering), som opbevares i Nationalt Genom Center, kan du bestemme, om dine genetiske oplysninger kun må bruges til egen behandling og til formål, der har en umiddelbar tilknytning til din behandling.

Læs mere om Nationalt Genom Center og genetiske oplysninger

 

Mere om Vævsanvendelsesregisteret

 • Retsgrundlag
 • Patienters retsstilling

  Som borger er du omfattet af Sundhedsloven, som sikrer, at dine vævsprøver er beskyttet mod uetisk eller lemfældig omgang.

  Når spørgsmålet om anvendelse af det biologiske materiale i den pågældende biobank bliver rejst, skal biobanken tjekke i Vævsanvendelsesregisteret, om du har bestemt, at dine prøver kun må bruges til behandling af dig selv. Biobanken kan således kun bruge dine vævsprøver, hvis du ikke er registreret.

  Du kan læse mere om patienters retstilling i Sundhedslovens kapitel 7 om selvbestemmelse over biologisk materiale.

   

  Læs om patienters retstilling i Sundhedsloven

 • Undtagelser

  De nye regler omfatter ikke alt blod og væv. Blandt andet undtages:

  • Blod givet til blodbanker 
  • Æg og sæd til kunstig befrugtning 
  • Organer til transplantation, hvor der gælder særlige regler
 • Private biobanker

  Aftale om biologisk materiale, der afgives til private virksomheder
  (Se § 35 i Sundhedsloven – vedr. Patienters retsstilling)

  En privat virksomhed, der indsamler biologisk materiale med henblik på opbevaring eller lægemiddelproduktion m.v., skal sikre, at der foreligger en skriftlig aftale mellem den person, der afgiver det biologiske materiale, og virksomheden. Aftalen skal underskrives af begge parter.

  Aftalen skal som minimum indeholde oplysninger om følgende:

  1. Formålet med indsamling og opbevaring af det biologiske materiale.
  2. Hvordan det biologiske materiale vil blive opbevaret
  3. Længden af opbevaringstiden m.v.
  4. De betalingsmæssige forhold
  5. Muligheder for opsigelse af aftalen, konsekvenser af misligholdelse af aftalen m.v.
  6. Hvad der sker med det biologiske materiale i tilfælde af, at virksomheden ophører, herunder hvorvidt det biologiske materiale fortsat kan opbevares.
  7. Den private virksomhed, herunder om selskabs- og ejerforhold, ansvarsforhold m.v.

   

  Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke yderligere oplysninger aftalen skal indeholde.

Relateret indhold