Dine adgange til sundhedsdata

Du kan se mange af dine egne sundhedsdata på sundhed.dk og via andre digitale løsninger.

Sundhed.dk

Mange af de sundhedsdata, der registreres om dig, kan du se i sundhedsjournalen på sundhed.dk. Du kan fx se, hvornår du har været på skadestuen, hvilken medicin du har købt, og hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. De oplysninger stammer blandt andet fra Sundhedsdatastyrelsens registre.

Gå til sundhedsjournalen på sundhed.dk

Landspatientregisteret

På sundhed.dk kan du se de oplysninger om dine behandlinger på hospitalet, som er registreret i Landspatientregisteret.

Gå til Landspatientregisteret på sundhed.dk

Medicinkortet

Medicinkortet giver dig adgang til at se din medicin. Du kan enten se dit medicinkort på sundhed.dk eller ved at downloade appen Medicinkortet.

Læs mere om Medicinkortet

Min Læge-appen

Min Læge-appen kan du bruge til at kontakte din egen læge og til at se fx aftaler, henvisninger og vaccinationer.

Læs mere om Min Læge-appen

Indsigt i data

Hvis du vil have mere detaljeret information om, hvilke data der findes om dig i Sundhedsdatastyrelsens registre, kan du søge indsigt i data om dig – det kaldes også egenacces.

Læs mere om, hvordan du søger aktindsigt

Tal og analyser om sundhed

Hvis du vil dykke ned i nogle af Sundhedsdatastyrelsens analyser og opgørelser, der er baseret på dine og andres data fra Sundhedsdatastyrelsens registre, kan du finde dem her: