Dine sundhedsdata - dine rettigheder

Sundhedsdata er oplysninger om dit helbred, og derfor har du en række rettigheder i forhold til de data, der bliver registreret om dig i Sundhedsdatastyrelsens registre.


Du har ret til at se, få rettet eller få slettet dine data. Nedenfor kan du læse mere om dine rettigheder i forhold til de data, som er registreret om dig i Sundhedsdatastyrelsens registre.

Ret til at se oplysninger om dig (indsigtsret)

Du har ret til at se de oplysninger, som er registreret om dig. Du kan se mange af dine sundhedsdata på sundhed.dk. Her kan du blandt andet se de oplysninger om din behandling på hospitalet, der er registreret i Landspatientregisteret.

Læs om dine adgange til sundhedsdata

Hvis du vil se flere af de data, der er registreret om dig i Sundhedsdatastyrelsens registre, kan du søge indsigt i sundhedsdata om dig. Det kaldes egenacces.

Læs, hvordan du får indsigt i data om dig

OBS! Vær opmærksom på, at Sundhedsdatastyrelsen ikke ligger inde med dine journaloplysninger, fx hvad din egen læge eller hospitalspersonalet har skrevet i din journal. Hvis du ønsker indsigt i dine journaloplysninger, skal du kontakte den, der har skrevet journalen, enten din egen læge, speciallæge eller den region, hvor du er blevet behandlet. 

Læs, hvordan du får indsigt i dine journaloplysninger

Ret til at få rettet fejl (retten til berigtigelse)

Du har ret til at få rettet eventuelle fejl i de data, som er registreret om dig. Hvis du finder fejl i det, der er registreret om dig på sundhed.dk, skal du kontakte det hospital eller den læge, der har registreret dem, hvis du vil have det rettet. Hvis de retter fejlen, bliver data også opdateret i Sundhedsdatastyrelsens registre.

Vær opmærksom på, at oplysninger sjældent vil kunne slettes helt, da de har dannet grundlag for din behandling, og det er vigtigt, at man altid vil kunne gå tilbage og se, hvilke oplysninger den tidligere behandling er sket på baggrund af.

Hvis du har søgt indsigt i oplysninger om dig hos Sundhedsdatastyrelsen og finder fejl i oplysningerne, skal du som udgangspunkt også kontakte det hospital eller den læge, der har registreret dem.

Ret til at få slettet oplysninger (retten til sletning)

Du har i nogle tilfælde ret til at få slettet oplysninger, hvis de er forkerte eller vildledende. Du skal som udgangspunkt kontakte det behandlingssted, som har noteret oplysningerne, og som vil vurdere, om oplysningerne kan rettes eller slettes. Når behandlingsstedet har ændret oplysningerne, vil de ændrede data blive vist i Sundhedsdatastyrelsens registre.

Læs mere om dine rettigheder i vores databeskyttelsespolitik

Brug af vævsprøver og genetiske data

Du kan selv bestemme, om de blod- og vævsprøver og de genetiske oplysninger, du får taget i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet, må bruges til forskning eller ej, ved at tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret.

Læs mere om, hvordan du tilmelder dig Vævsanvendelsesregisteret