Sådan får du indsigt i dine data

På sundhed.dk kan du se en del af de oplysninger, der er registreret om dig i Sundhedsdatastyrelsens registre. Hvis du vil have mere information, kan du søge indsigt i sundhedsdata om dig.

Kontakt

Juridisk sektion

Hvis du skal sende fortrolige og personfølsomme oplysninger til os, skal du sende mailen som sikker post i e-Boks eller på borger.dk.

E: indsigt@sundhedsdata.dk

I sundhedsjournalen på sundhed.dk kan du blandt andet se de oplysninger om behandlinger på hospitalet, som er registreret i Landspatientregisteret.

Læs mere om, hvilke oplysninger du har adgang til

Hvis du vil se flere af de oplysninger, der er registreret om dig i Sundhedsdatastyrelsens registre, kan du søge indsigt – det, der også kaldes egenacces – ved at skrive til det juridiske team i Sundhedsdatastyrelsen.

OBS! Vær opmærksom på, at Sundhedsdatastyrelsen ikke ligger inde med dine journaloplysninger, fx hvad din egen læge eller hospitalspersonalet har skrevet i din journal. Hvis du ønsker indsigt i dine journaloplysninger, skal du kontakte den, der har skrevet journalen, enten din egen læge, speciallæge eller den region, hvor du er blevet behandlet. 

Læs, hvordan du får indsigt i dine journaloplysninger

Når du skriver til os, har vi brug for, at du som minimum oplyser:

  • dit navn
  • dit cpr-nummer
  • information om, hvilke oplysninger du efterspørger.

Du må også gerne angive en tidsperiode for din anmodning, hvis det er muligt – fx at du søger om indsigt i perioden 2018-2020. Det er ikke alle registre, Sundhedsdatastyrelsen kan give indsigt i. Registre, der udelukkende er beregnet til forskning og statistik, fx Cancerregisteret og Register over Tvang i psykiatrien, er ifølge Databeskyttelsesloven undtaget fra indsigtsretten, og derfor kan du ikke få indsigt i dem.

Hvis du beder om indsigt på vegne af andre, skal du vedhæfte en fuldmagt fra den pågældende person i din anmodning.

Send sikker mail

Din anmodning om indsigt i sundhedsdata om dig, skal sendes via sikker mail på borger.dk eller i e-Boks, fordi du skal sende fortrolige og personfølsomme oplysninger til os.

Sådan sender du sikker mail til Sundhedsdatastyrelsen:

  • Log på borger.dk eller e-Boks med MitID.
  • Klik på fanen 'Digital post' – hvis du er på din telefon, kan du springe dette punkt over.
  • Klik på ’Skriv ny post’.
  • Klik på ’Vælg modtager, og søg efter ’Sundhedsdatastyrelsen’.
  • Klik på navnet, Sundhedsdatastyrelsen.
  • Vælg ’Henvendelse vedrørende indsigt i sundhedsdata’.
  • Så er du klar til at skrive en sikker mail.