Brug af data til forskning

Forskere kan få adgang til data fra sundhedsregistrene til forskning af væsentlig samfundsmæssig betydning.


Forskning i sundhedsdata kan være med til at vise nye sammenhænge og afprøve hypoteser om, hvordan man bedst undersøger og behandler sygdomme. Meget af den viden, vi bruger til daglig i vores sundhedsvæsen, stammer fra forskningsprojekter, der har brugt data fra sundhedsregistrene. Forskning i sundhedsdata er derfor afgørende for fortsat at udvikle sundhedsvæsenet og sikre bedre behandling.

Ud fra registerdata har forskere bl.a. udviklet fremskrivningsscenarier, der skal forudsige, hvor mange der vil få lungesygdommen KOL og type 2-diabetes i fremtiden. Forskerne forudså på den baggrund, at der vil være færre, der fremover vil få KOL, men at der alligevel vil være flere danskere med sygdommen, fordi vi lever længere. For type 2-diabetes vil der generelt ske en stigning, da flere vil få sygdommen og også leve længere med den. Med udgangspunkt i denne forskning kan vi som samfund bedre planlægge og prioritere ressourcer og forebyggende indsatser.

Forskere bruger også sundhedsdata til at holde øje med, om vores sundhedsindsatser virker. Fx har man fulgt effekten af et intensivt rygestopprogram blandt socialt udsatte. Undersøgelsen viste, at det intensive danske standard rygestopprogram havde næsten samme effekt blandt socialt udsatte rygere som hos rygere, der ikke var socialt udsatte. Resultaterne viste også, at succesraten muligvis kan forbedres ved at tilbyde flere individuelle forløb i stedet for gruppeforløb. Det er vigtig viden i planlægning af rygestopkampagner og -tilbud.

Læs flere eksempler på, hvordan forskning i sundhedsdata kan forbedre behandling

Nogle af verdens bedste data

De danske sundhedsregistre er unikke og blandt verdens bedste, fordi de dækker alle danskere på tværs af alder, køn og uddannelse, og fordi data er indsamlet over mange år. I Danmark kan vi koble data fra forskellige registre, fordi vi har CPR-registeret. Vi har derfor helt unikke muligheder for at undersøge sammenhænge, der ikke kan undersøges i andre lande.

Ved at bruge data fra registre kan forskerne få mange og detaljerede oplysninger om mange menneskers helbred, behandling og sundhed. Samtidig er data i registrene meget pålidelige, og den statistiske sikkerhed er stor. Forskning baseret på registrene giver derfor værdifuld og troværdig viden.

Når forskere skal have data

Forskere kan søge om adgang til data fra sundhedsregistrene gennem Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice. Forskerne, deres projekter og de forskningsinstitutioner, hvor de er ansat, skal opfylde en række krav for at få adgang til data fra sundhedsregistrene. Det er blandt andet for at sikre, at borgernes sundhedsdata kun bruges efter de gældende regler.

Læs mere om de krav, forskningsprojekter skal leve op til