Brug af vævsprøver og genetiske data

Du kan selv bestemme, om de blod- og vævsprøver og de genetiske oplysninger, du får taget i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet, må bruges til forskning eller ej ved at tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret.

Kontakt

Vævsanvendelsesregisteret

Telefontid:
Tirsdag: 10-12
Torsdag: 10-12

Sundhedsdatastyrelsen holder lukket på helligdage, dagen efter Kristi Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår.

E: sikkerpost_var@sundhedsdata.dk T: 4035 9766

Hvis du har fået taget blod- eller vævsprøver i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet, gemmer behandlingsstedet i nogle tilfælde dine blod- eller vævsprøver i deres biobank for senere at bruge dem til forskning. Og hvis du har fået foretaget en omfattende genetisk analyse (fx en helgenomsekventering), bliver dine genetiske oplysninger gemt i Nationalt Genom Center og kan sidenhen blive brugt til forskning.

Du kan dog selv vælge, at dine blod- og vævsprøver og dine genetiske oplysninger ikke må bruges til forskning, men kun må bruges til behandling af dig selv. Det gør du ved at tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret. En tilmelding til Vævsanvendelsesregisteret betyder, at dine blod- og vævsprøver og/eller genetiske oplysninger kun kan bruges til behandling af dig selv eller til formål, der er relateret til din behandling.

Om rettigheder og brug til forskning

Hvis nogen ønsker at bruge dine blod- og vævsprøver og genetiske oplysninger til forskning, kan de kun få lov til at bruge prøverne, hvis du ikke er tilmeldt Vævsanvendelsesregisteret, og hvis deres forskningsprojekt godkendes af en videnskabsetisk komité. Ifølge sundhedsloven skal de tjekke i Vævsanvendelsesregisteret, om du har valgt, at dine prøver kun må bruges til behandling af dig selv.

Læs mere om dine rettigheder til blod- og vævsprøver og genetisk materiale:

Selvbestemmelse over biologisk materiale ifølge Sundhedsloven (Kapitel 7)
Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregisteret

Tilmelding til Vævsanvendelsesregisteret

Tilmelding via borger.dk

Du kan tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret på borger.dk:

Tilmelding til Vævsanvendelsesregisteret via borger.dk

Børn under 15 år kan også tilmeldes Vævsanvendelsesregisteret, selv om de ikke har en digital signatur. Se, hvordan du gør, og læs mere om, hvordan du tilmelder dig via borger.dk:

Vejledning om tilmelding via borger.dk (PDF)

Tilmelding via blanket

Du kan også tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret via en blanket, som du printer ud, udfylder og indsender via post:

Blanket om brug af blod- og vævsprøver (PDF)
Engelsk version: Registration form for use of blood and tissue samples (PDF)

Blanket om brug af genetiske oplysninger (PDF)
Engelsk version: Registration form for use of genetic data (PDF)

Hvis du ønsker, at hverken dine blod- eller vævsprøver eller dine genetiske oplysninger skal bruges til andet end behandling af dig, skal du udfylde begge blanketter og indsende dem.

Du kan til enhver tid ændre din beslutning i Vævsanvendelsesregisteret ved at logge på borger.dk eller ved at udfylde og indsende en ny blanket.

Destruktion af vævsprøver

Du har også mulighed for at vælge at få destrueret, eller i særlige tilfælde udleveret, dine vævsprøver. Udlevering af vævsprøver vil ofte kun ske i tilfælde, hvor prøverne skal bruges i forbindelse med behandling et andet sted.

Hvis du ønsker, at dine vævsprøver bliver destrueret, skal du kontakte det sygehus, du er blevet undersøgt på. Hvis det drejer sig om destruktion af restmateriale fra PCR-test for COVID-19 hos TestCenter Danmark, skal du kontakte Danmarks Nationale Biobank.

Læs mere om, hvordan du anmoder om destruktion af vævsprøver fra PCR-test

Sundhedsdatastyrelsen har ikke information om eller adgang til dit biologiske materiale.

Undtagelser

Det er ikke alle typer af blod- og vævsprøver, du kan bestemme over ved at tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret. Der gælder særlige regler i forhold til blandt andet blod givet til blodbanker, æg og sæd til kunstig befrugtning og organer til transplantation. Hvis du vil vide, hvordan sådanne prøver må bruges, og hvad dine rettigheder er, kan du kontakte fx blodbank, fertilitetsklinik eller Dansk Center for Organdonation.