Information ved kritisk sygdom

Hvis du bliver kritisk syg og har tegnet en forsikring ved kritisk sygdom, får du automatisk besked om, at du kan have krav på en forsikringsudbetaling.

Kontakt

Margit Caroline Rasted E: macr@sundhedsdata.dk T: 3268 5153

Hvis du får en kritisk sygdom og samtidig har en forsikring, der dækker ved netop den kritiske sygdom, kan du være berettiget til at få udbetalt forsikring. Som en service til kritisk syge, der har tegnet en sådan forsikring, har Sundhedsdatastyrelsen og forsikrings- og pensionsbranchen lavet en ordning, hvor man automatisk får et brev, når lægen har registreret, at man er kritisk syg.

Brevet indeholder information om, at man kan have ret til en forsikringsudbetaling og derfor bør kontakte sit forsikrings- eller pensionsselskab. I brevet står der også, hvilken sygehusafdeling der har registreret den kritiske sygdom, og kontaktoplysninger på de forsikrings- og pensionsselskaber, man er forsikret ved.

Se brevet til de forsikrede (PDF)

Forsikrings- og pensionsselskaberne vælger selv, hvilke sygdomme de karakteriserer som ’kritisk sygdom’, og som de giver dækning for. Det kan derfor variere fra selskab til selskab, hvilke sygdomme der er dækket.

Kontakt altid selv dit forsikringsselskab

Det kan ske, at du ikke modtager et brev, selv om du er berettiget til en forsikringsudbetaling, eller at du modtager et brev, selv om du ikke er berettiget til en forsikringsudbetaling. Der er, fordi der kan ske fejl, når din sygdom registreres i journalsystemet, eller fordi det er frivilligt for forsikrings- og pensionsselskaber at være tilsluttet ordningen.

Hvis du har fået en alvorlig sygdom, skal du derfor ikke vente på at få et brev fra Sundhedsdatastyrelsen, men altid kontakte dit forsikrings- og pensionsselskab og undersøge, om du er berettiget til en udbetaling.

Mere om ordningen

Ordningen er politisk besluttet og godkendt af både Finanstilsynet og Datatilsynet. Den består i, at data fra Landspatientregisteret samkøres med data fra forsikrings- og pensionsselskaberne, så personer, der både er registreret med en kritisk sygdom af deres læge og samtidig er forsikret mod visse kritiske sygdomme, automatisk får et brev med information om, at de kan have krav på en forsikringsudbetaling.

Sundhedsdatastyrelsen må ikke bruge oplysningerne fra forsikrings- og pensionsselskaberne til andre formål og må ikke videregive person- eller helbredsoplysninger – hverken til de selskaber, der deltager i ordningen, eller til brancheorganisationen Forsikring & Pension. Det er kun borgeren selv, der får besked.

Sundhedsdatastyrelsen er ikke ansvarlig for, hvordan Forsikring & Pension og de forsikrings- og pensionsselskaber, som er tilsluttet ordningen, omtaler og informerer om løsningen.