Nationalt datagrundlag for almen praksis

Andet spor i programmet er Nationalt datagrundlag for almen praksis, der skal indsamle data fra almen praksis i Sundhedsdatastyrelsen og etablere et nationalt datagrundlag.

Sporet skal bidrage til kvalitetsudvikling, forebyggelse og sammenhængende patientforløb i det samlede sundhedsvæsen ved at skabe større viden om diagnoser, forløb og indsatser i almen praksis - områder, hvor kendskabet i dag er begrænset.

Indberetningen skal ske via en automatiseret indberetningsmotor, der udvikles i Primærsektorens Leverandør Service Platform, PLSP. Indberetningsmotoren skal indsamle data fra de praktiserende lægers lægepraksissystemer og videredistribuere dem til Sundhedsdatastyrelsen. 

I første omgang indsamles der data om fem kroniske sygdomme: astma, atrieflimren, hjertesvigt, KOL og diabetes. Datagrundlaget skal på længere sigt udvides med flere områder.

Det forventes, at indberetningen starter i første halvår af 2024.

Hjemmelsgrundlag

Der skal etableres lovhjemmel til at indsamle data fra almen praksis. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen og Praktiserende Lægers Organisation arbejder på at få det på plads pr. 1. januar 2024.