Bedre brug af data fra det nære sundhedsvæsen

Fjerde spor i programmet er Bedre brug af data fra det nære sundhedsvæsen, der med afsæt i sundhedsvæsenets behov skal bringe nye og eksisterende data i Sundhedsdatastyrelsen i anvendelse til at understøtte forskning, kvalitetsudvikling og mere sammenhængende patientforløb.

Sporet skal sikre, at data om det nære sundhedsvæsen bliver gjort tilgængelige i Sundhedsdatastyrelsens datapræsentationsløsninger på blandt andet eSundhed og via Forskerservice.

På den korte bane skal sporet sikre, at data, der allerede findes i Sundhedsdatastyrelsen, bringes i anvendelse i henhold til programmets formål og gevinster. Det kan ske ved at udvide datapræsentationsløsningerne med mere viden om fx arbejdsmarkedet eller lægemidler og koble den viden med andre data.

På længere sigt er målet at bringe nye data fra almen praksis, speciallægepraksis og kommuner i anvendelse. Det er derfor også i dette spor, at gevinsterne ved at etablere nationale datagrundlag fra det nære sundhedsvæsen i programmets andre spor høstes.

Sporet skal samlet set bidrage til at skabe national viden om indsatser og aktiviteter i det nære sundhedsvæsen for blandt andet at kunne måle omstillingen til det nære sundhedsvæsen og skabe synlighed om de indsatser, der løses i kommuner, almen praksis og speciallægepraksis.

Sporet bygger videre på løsninger, der blandt andet er etablereret i regi af Sundhedsdataprogrammet, herunder løsninger fra projekterne Dialogværktøj til fælles patienter, Kommunal adgang til data og ordiprax+ samt de første datapakker til sundhedsklyngerne. 

Det prioriteres løbende, hvilke leverancer der skal gennemføres, med afsæt i et katalog over mulige emner, som Sundhedsdatastyrelsens datapræsentationsløsninger kan udvides med. De enkelte leverancer vil derfor løbende blive konkretiseret.