Nationalt datagrundlag for kommuner

Første spor i programmet er Nationalt datagrundlag for kommuner, der skal indsamle kommunale sundheds og ældredata i Sundhedsdatastyrelsen og etablere et nationalt datagrundlag.

Sporet skal bidrage til at skabe forudsætningerne for øget kvalitetsudvikling, forebyggelse og sammenhængende patientforløb i det samlede sundhedsvæsen.

Der er i første omgang fokus på at indsamle data, der registreres efter Fælles Sprog III, som er en fælleskommunal metode og standard for dokumentation af den kommunale opgaveløsning på sundheds- og ældreområdet. Det drejer sig om data om den kommunale hjemmepleje og den kommunale hjemmesygepleje. Sundhedsdatastyrelsen har medio 2023 modtaget de første data. 

Indsamling af data om forebyggelse og genoptræning vil også indgå i sporet, når kommunerne har implementeret Fælles Sprog III på de områder. Det forventes at ske inden udgangen af 2024.

Første analyse af kommunale data

Nordic Healthcare Group har bistået KL og Sundhedsdatastyrelsen med udarbejdelsen af en første tidlig analyse af de kommunale FSIII-data modtaget i 2023. Formålet har været at få indsigt i kvaliteten af data samt potentialet i anvendelsesmulighederne.

Åben rapporten 'Hypoteser på baggrund af sundhedsdata' (PDF)

Indberetningsvejledning

Der er udarbejdet en første version af vejledning til indberetning fra kommunernes elektroniske omsorgssystemer via den fælleskommunale gateway til modtagelse i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2). 

Vejledningen er udarbejdet, så den omfatter de data, kommunerne indberetter i den eksisterende løsning:

Læs vejledning til indberetning af kommunale data (PDF)