Om programmet

Samlet indsats for data i det nære sundhedsvæsen (DDNS) skal sikre bedre brug af data fra det nære sundhedsvæsen til kvalitetsudvikling og sammenhængende patientforløb gennem national indsamling og udstilling af data fra almen praksis, speciallægepraksis og kommuner.

Kontakt

Programleder Julius Rechendorff
E: jure@sundhedsdata.dk
T: 2512 0621

Programleder Katrine Strøjer Madsen
E: kasm@sundhedsdata.dk
T: 2339 5191

Programmet udspringer af initiativet Bedre brug af data til kvalitetsudvikling af indsatser i det nære sundhedsvæsen fra sundhedsaftalen fra maj 2022 og løber i perioden 2023-2026.

Programmet er forankret i Sundhedsdatastyrelsen, som driver aktiviteterne og de enkelte spor og projekter i tæt samarbejde med de involverede parter.

Vision

Visionen for Samlet indsats for data i det nære sundhedsvæsen er:

Gennem national indsamling og udstilling af data fra almen praksis, speciallægepraksis og kommuner vil vi sikre bedre brug af data fra det nære sundhedsvæsen til at understøtte kvalitetsudvikling og sammenhængende patientforløb på tværs af hele sundhedsvæsenet.

Ved at etablere et tværgående nationalt datagrundlag kan vi bidrage til bedre og mere:

  • Planlægning og styring
  • Forebyggelse
  • Sammenhæng og gennemsigtighed
  • Udvikling, læring og forskning.

Baggrund

Initiativet bygger videre på en række aktiviteter på området i regi af blandt andet:

  • Aftale om bedre brug af sundhedsdata (2018)
  • Sundhedsdataprogrammet, herunder løsninger, der er udviklet i projekterne Dialogværktøj til fælles patienter, Kommunal adgang til data og ordiprax+
  • Strategi for Digital Sundhed (2018-2022)
  • Økonomiaftalerne for 2020 mellem regeringen og henholdsvis Danske Regioner og KL med aftale om at skabe et grundlag for national dataindberetning fra kommuner og praksissektoren.

I forlængelse af økonomiaftalerne for 2020 blev forberedende fase til Samlet indsats for data i det nære sundhedsvæsen sat i gang. Her blev der blandt andet gennemført et pilotprojekt om nationale dataløsninger i almen praksis og en foranalyse om data fra praktiserende speciallæger.

I sundhedsaftalen fra maj 2022 indgik initiativet Bedre brug af data til kvalitetsudvikling af indsatser i det nære sundhedsvæsen. Her fremgår det, at:

”Aftalepartierne er enige om, at bedre anvendelse af sundhedsdata er en forudsætning for at styrke behandlingen i det nære sundhedsvæsen. Sundhedsklyngerne og sundhedsmedarbejdere i kommuner, regioner og praksissektor skal have en større viden om, hvordan deres indsatser og behandlinger virker for deres population af borgere, så de kan forbedre indsatsen og øge kvaliteten for den enkelte borger.”