24.04.2024

Nyt om Samlet indsats for data i det nære sundhedsvæsen - april 2024

Der kommer mange nye sundhedsdata ind fra kommuner og de første uddata er kommet på 'Sundhedsdata på tværs'. Læs om det hele i dette nyhedsbrev.

Kontakt

Programleder Julius Rechendorff
E: jure@sundhedsdata.dk
T: 2512 0621

Programleder Katrine Strøjer Madsen
E: kasm@sundhedsdata.dk
T: 2339 5191

Indberetning af kommunale data (FSIII) og potentielle anvendelsesmuligheder

I skrivende stund har 80 af landets 98 kommuner indberettet data til den fælleskommunale gateway, der overfører data til Sundhedsdatastyrelsens nationale registre. Data vedrører hjemmesygepleje og hjemmepleje for 779.000 borgere, og der kan ses opgørelser på baggrund af SOR-koder, tilstande og tilstandsområder, planlagte indsatser, leverede indsatser, kontakter og opfølgning.

16 kommuner indberetter endnu ikke grundet tekniske udfordringer i forbindelse med indberetning af meget store datamængder. Nogle af de kommuner, der endnu ikke indberetter, er befolkningsmæssigt store, fx København. Da de kommuner udgør en stor andel af den danske befolkning forventes der en væsentlig stigning i antallet af i indberetninger, når de resterende kommuner har koblet sig på.

Nordic Healthcare Group har bistået KL og Sundhedsdatastyrelsen med udarbejdelsen af en første analyse af de kommunale FSIII-data, der er modtaget i 2023. Formålet har været at få indsigt i kvaliteten af data og potentialet i anvendelsesmulighederne.

Downloades rapporten 'Hypoteser på baggrund af sundhedsdata' (PDF)

Fokus vil fremover være på at undersøge potentialerne ved sammenkobling af de kommunale data med andre relevante datakilder fra det nære sundhedsvæsen som fx hospitalssektoren og praksissektoren, så data på sigt kan understøtte mere sammenhængende patientforløb og planlægningen heraf.

Lancering af arbejdsmarkedsdata i Sundhedsdata på tværs

I marts blev det muligt at koble data om sundhed med data om arbejdsmarkedet i løsningen Sundhedsdata på tværs. Det betyder for eksempel, at man nu kan sammenligne, hvor mange personer med diabetes der er på førtidspension eller i arbejde i forskellige kommuner. Det er også muligt at se, hvilket kontaktmønster personer uden for arbejdsmarkedet har i forhold til besøg hos almen praksis og sygehus.

Se de nye visninger på eSundhed.dk

Der er det også muligt at dykke ned i alle de andre data fra kommuner, almen praksis og sygehusene, som er udstillet der. 

Undervisning i Sundhedsdata på tværs

Sundhedsdata på tværs er Sundhedsdatastyrelsens datapræsentationsværktøj, der samler relevante, nationale sundhedsdata om kontakter til hospitaler, almen praksis og udvalgte kommunale indsatser.

Der blev d. 5. april 2024 afholdt et webinar i KL’s studie, hvor værktøjet ’Sundhedsdata på tværs’ blev præsenteret. Tilhørerne fik en grundlæggende introduktion til værktøjets funktioner og de forskellige datavisninger.

Se eller gense webinaret

Hvis man er interesseret i at få arrangere undervisning i værktøjet kan man kontakte Sundhedsdatastyrelsen for nærmere information via acou@sundhedsdata.dk 

Brugernes input til Sundhedsdata på tværs

Programmet efterspørger brugernes perspektiver på, om der er elementer i ’Sundhedsdata på tværs’, der med fordel kan gentænkes og forbedres.

I løbet af foråret 2024 gennemføres en række tilpasninger af værktøjets brugergrænseflade. Det drejer sig i hovedtræk om at: 

  • Forenkle og skabe overblik
  • Tilpasse nuværende dataemner og filtre til brugernes behov samt tilføje manglende visninger
  • Genbesøge og tilrette operationaliseringen af udvalgte variable
  • Tilføje flere informationer ved dataudtræk
  • Tilføje forbedringer i dokumentationen

Kontakt gerne Sundhedsdatastyrelsen på acou@sundhedsdata.dk, hvis du har gode input til det videre arbejde med at forbedre løsningen.