21.12.2023

Nyt om Samlet indsats for data i det nære sundhedsvæsen - december 2023

Kontakt

Programleder Katrine Strøjer Madsen
E: kasm@sundhedsdata.dk
T: 2339 5191

Velkommen til første udgave af nyhedsbrev for programmet Samlet indsats for data i det nære sundhedsvæsen. Du vil fremover kunne læse om større programaktiviteter og milepæle i nyhedsbrevet, som vil blive udsendt med jævne mellemrum.

På vegne af programmet ønskes I en glædelig jul og et godt nytår.

Nyt fra programmets kommunale spor (spor 1)

Data fra kommunerne strømmer ind

I skrivende stund har 75 af landets 98 kommuner indberettet data til den fælleskommunale gateway, der overfører data til Sundhedsdatastyrelsens nationale registre. I alt har kommunerne indsendt i omegnen af ni millioner indberetninger om hjemmesygepleje og hjemmepleje for ca. 640.000 borgere.

21 kommuner indberetter endnu ikke grundet juridiske forhold. Nogle af de kommuner, der endnu ikke indberetter, er befolkningsmæssigt store, fx København og Aalborg. Da de kommuner udgør en stor andel af den danske befolkning, forventes der en væsentlig stigning i antallet af i indberetninger, når de resterende kommuner har koblet sig på.

Indsigt i modtagne data

I projektet arbejdes der i december med at sikre overblik og indsigt i de modtagne data. Samtidig er planlægningen ift. at tilrettelægge data i Sundhedsdatastyrelsens datavarehus gået i gang. Det skal understøtte, at de kommunale data kan kobles med andre datakilder og udstilles til relevante brugere. Arbejdet foregår i tæt samarbejde mellem Sundhedsdatastyrelsen, KL og projektets øvrige parter.>

Kom og hør om datapræsentationsværktøjet ’Sundhedsdata på tværs’

’Sundhedsdata på tværs’ er et nyt datapræsentationsværktøj, der samler relevante, nationale sundhedsdata om kontakter til hospitaler, almen praksis og udvalgte kommunale indsatser. I den forbindelse afholder Astrid Højer og Alexander La Cour (begge fra Sundhedsdatastyrelsen) fysisk og virtuel undervisning for brugere, der ønsker at arbejde i værktøjet. Fx blev der fredag d. 8. december afholdt undervisning i Aalborg for Region Nordjylland.

I undervisningen gennemgås opbygning, indhold og navigation i værktøjet, og der præsenteres specifikke cases om fællespopulationer og genindlæggelser. Der vil også være fokus på at få input til forbedring og videreudvikling fra brugere af værktøjet.

Hvis man er interesseret interesseret i at modtage undervisning eller i øvrigt har spørgsmål, er man velkommen til at skrive til Alexander La Cour på acou@sundhedsdata.dk.

Læs mere om Sundhedsdata på tværs

Bekendtgørelser for praksisområdet er på plads

Indenrigs- og sundhedsministeren har i december underskrevet bekendtgørelser for praksisområdet, der giver hjemmel til indberetning af data fra almen praksis og speciallægepraksis til Sundhedsdatastyrelsen fra d. 1. januar 2024. Dermed er en af de centrale forudsætninger for etableringen af datagrundlag for de to områder på plads, og projekterne kan fortsætte i 2024.

Læs bekendtgørelse om indberetning fra almen lægepraksis
Læs bekendtgørelse om indberetning fra speciallægepraksis