Organisering

Samlet indsats for data i det nære sundhedsvæsen er et program med flere underliggende projekter fordelt på fire spor.

Programmets fire spor er:

De første tre spor fokuserer på at indsamle nye data fra kommuner, almen praksis og speciallægepraksis. I det fjerde spor er fokus på at udstille og anvende nye og eksisterende data om det nære sundhedsvæsen, så sundhedsvæsenets aktører får adgang til nye indsigter og viden, som kan understøtte programmets vision.

Organisering af det nære sundhedsvæsen

Programmet og de underliggende spor og projekter drives i et tværoffentligt samarbejde mellem sundhedsvæsenets aktører.

Læs programgrundlaget (PDF)

 • Programstyregruppe

  Mette Keis Jepsen (fungerende formand), afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen

  Nina Bergstedt, teamleder, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

  Nanna Skovgaard, kontorchef, KL

  Ditte Rex, afdelingschef, Social-, Bolig- og Ældreministeriet

  Tanja Malene Popp, enhedschef, Sundhedsstyrelsen

  Charlotte Hosbond, direktør, Danske Regioner/Region Hovedstaden

  Kirsten Ohm Kyvik, institutleder, Syddansk Universitet

  Helle Bjørnstad, afdelingschef, Foreningen af Praktiserende Speciallæger

  Henrik Dam, direktør, Praktiserende Lægers Organisation

 • Styregruppe for Nationalt datagrundlag for kommuner

  Styregruppe for Nationalt datagrundlag for kommuner består af repræsentanter for:

  • Sundhedsdatastyrelsen (formand)
  • KL
  • Kommuner
  • Regioner
 • Styregruppe for Nationalt datagrundlag for almen praksis

  Styregruppe for Nationalt datagrundlag for almen praksis består af repræsentanter for: 

  • Sundhedsdatastyrelsen (formand)
  • PLO
  • Praktiserende læger
  • Danske Regioner
  • KL
  • Kommuner
  • Regioner
 • Styregruppe for Nationalt datagrundlag for speciallægepraksis

  Styregruppe for Nationalt datagrundlag for speciallægepraksis består af repræsentanter for: 

  • Sundhedsdatastyrelsen (formand)
  • Foreningen af Praktiserende Speciallæger
  • Danske Regioner
  • Praktiserende speciallæger
 • Arbejdsgruppe for Bedre brug af data fra det nære sundhedsvæsen

  Arbejdsgruppen for Bedre brug af data fra det nære sundhedsvæsen består af repræsentanter for:

  • Sundhedsdatastyrelsen (formand)
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Danske Regioner
  • Regioner
  • KL
  • Kommuner
  • Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
  • Foreningen af Praktiserende Speciallæger
  • Praktiserende Lægers Organisation
  • Kvalitet i Almen Praksis
  • Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis

   

  Arbejdsgruppen kan efter behov etablere tekniske grupper til at konkretisere og udarbejde leverancer på aftalte områder.

  Programstyregruppen for Samlet indsats for data i det nære sundhedsvæsen fungerer som overordnet styregruppe for sporet.