Nationalt datagrundlag for speciallægepraksis

Tredje spor i programmet er Nationalt datagrundlag for speciallægepraksis, der skal indsamle data fra praktiserende speciallæger i Sundhedsdatastyrelsen og etablere et nationalt datagrundlag.

Sporet skal bidrage til kvalitetsudvikling, forebyggelse, forskning og sammenhængende patientforløb i det samlede sundhedsvæsen ved at skabe større viden om særligt diagnoser i speciallægepraksis.

Indberetningen vil foregå via de praktiserende speciallægers journalsystem Sentinel, hvor data opsamles fra alle praktiserende speciallæger og bruges i det kliniske kvalitetsarbejde i de enkelte specialer.

Det forventes, at indberetningen starter i første halvår af 2024.

Hjemmelsgrundlag

Der skal etableres lovhjemmel til at indsamle data fra praktiserende speciallæger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen og Foreningen af Praktiserende Speciallæger arbejder på at få det på plads pr. 1. januar 2024.