App til gravide

Appen Min Graviditet bliver den gravides indgang til information om graviditetsforløbet hos egen læge, fødestedet og sundhedsplejersken og indeholder også fagligt valideret information om graviditet, fødsel og småbørnspleje.

Kontakt

Som det er i dag, skal den gravide huske at tage papirvandrejournalen med til alle sine aftaler med sundhedsvæsenet. I fremtiden skal det gerne blive en del nemmere at være gravid, da egen læge, jordemoder og sundhedsplejerske udveksler oplysningerne digitalt i stedet. Det skal bidrage til en bedre understøttelse af den gravide og dennes graviditet.

I appen Min Graviditet kan den gravide altid se med i de oplysninger, som egen læge, fødested og den kommunale sundhedspleje udveksler med hinanden om graviditeten i den digitale version af vandrejournalen, fx resultater af de målinger, der er foretaget undervejs i graviditeten. Appen bliver således et frivilligt supplement til samtalerne med de kliniske fagpersoner, den gravide møder under sin graviditet. 

Udover oplysninger om graviditeten kommer appen også til at indeholde over 400 korte artikler og videoer, som skal støtte den gravide og hendes eventuelle partner i løbet af graviditeten og den første tid med baby. Materialet er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Jordemoderforeningen. Det betyder, at artiklerne og videoerne i appen er fagligt valideret og repræsenterer sundhedsvæsenets anbefalinger til den gravide.

Appen Min Graviditet

I appen vil den gravide kunne se: 

  • Terminsdato og graviditetsuge og -dag 
  • Oversigt over graviditetsforløbets konsultationer 
  • Egne graviditetsdata, fx blodtryk, mavemål og fosterets skønnede vægt 
  • Dokumentation til arbejdsgiver 
  • Korte artikler og videoer om graviditet, fødsel og småbørnspleje 

Første version af appen blev pilotafprøvet i første halvår 2022 og blev modtaget godt af de gravide og de fagpersoner, der samtidig afprøvede den digitale løsning til deling af data om graviditetsforløbet. 

Appen forventes lanceret sidst i 2023 og vil i første omgang alene indeholde de faglige artikler og videoer. Først når den digitale løsning til deling af data om graviditetsforløb i de kommende år integreres og tages i brug i de forskellige dele af sundhedsvæsenet, vil gravide overgå til at bruge appen i stedet for den traditionelle papirvandrejournal. 

Appen udvikles af Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med sundhedsvæsenets parter og Komiteen for Sundhedsoplysning, der har udviklet appens artikler og videoer, og Trifork og Duckwise, der har stået for teknisk udvikling og design.