Adgang for sundhedsfaglige

Indtil Graviditetsmappen er integreret i de lokale journalsystemer, kan data tilgås via websiden Graviditetsportalen.

Kontakt

De data, der i dag deles ved hjælp af vandre- og svangerskabsjournalen, skal fremadrettet kunne ses og inddateres digitalt i egne journalsystemer hos alle graviditetsforløbets parter, uanset om de sidder i almen praksis, på det regionale fødested eller i den kommunale sundhedspleje.

Indtil den digitale løsning integreres og tages i brug i lokale journalsystemer i de forskellige dele af sundhedsvæsenet, har Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med Trifork udviklet den midlertidige løsning, Graviditetsportalen. Det er en webside, som alle graviditetsforløbets sundhedsfaglige aktører kan bruge. Når Graviditetsmappen er blevet integreret i de lokale journalsystemer, forventes Graviditetsportalen udfaset.

Brugergrænsefladen er indrettet således, at alle relevante sundhedsfaglige ser de samme data og den samme opbygning af siden.

Graviditetsportalen blev pilotafprøvet sammen med appen i første halvår 2022.

Lokal integration 

Integrationen i de eksisterende fagsystemer forebygger blandt andet dobbeltindtastning af data. For de forskellige dele af sundhedsvæsenet vil integration i de lokale systemer foregå således: 

Almen praksis 

Egen læge tilgår oplysninger fra Graviditetsmappen direkte i eget journalsystem. Løsningen Digital Svangrejournal udvikles af PLO i samarbejde med PLSP og skal sørge for, at de seks lægepraksissystemer alle fremadrettet deler data fra graviditetsforløbet via eget journalsystem. 

Læs om 'Digital svangrejournal i praksis' på MedComs hjemmeside

Regionalt fødested 

Jordemødre, sonografer og andre sundhedsfaglige, den gravide er i kontakt med på fødestedet, ser og deler data via de sundhedsfagliges egne journalsystemer. 

Lokalt skal der, som led i implementeringen af den samlede løsning, gennemføres dyb integration til Graviditetsmappen. 

Kommunal sundhedspleje

Sundhedsplejersker i kommunen får adgang til Graviditetsmappens data ved dyb integration til eget fagsystem.