Modningsprojekt

Modningsprojektet skal videreudvikle den digitale løsning, så den understøtter det videre arbejde med lokal integration til de sundhedsfaglige patientjournalsystemer hos egen læge, det regionale fødested og den kommunale sundhedspleje.

Kontakt

Modningsprojektet er med til sikre, at de sundhedsfaglige medarbejdere, som den gravide møder undervejs i graviditet, har et samlet overblik over graviditetsforløbet direkte i deres eget fagsystem. Det minimerer risici for fejl og oversete oplysninger. 

Modningsprojektet er en videreudvikling af den løsning, som allerede er pilotafprøvet i Øst- og Vestdanmark i 2022. og tager udgangspunkt i de erfaringer, som sundhedsfagligt personale og gravide har gjort sig med løsningen indtil nu. Pilotafprøvningen viste blandt andet, at digital datadeling om graviditetsforløbet giver værdi for de involverede parter. 

Modningsprojektet skal finde ensartede løsninger, der kan fungere på tværs af sektorparter og på tværs af landet, så den samlede løsning er klar til at blive implementeret i de lokale fagsystemer hos de sundhedsfaglige parter. 

Projektets spor  

Projektet omfatter en række forskellige spor:  

  • Kvalificering af det datagrundlag, som deles på tværs af sektorerne og på tværs af landet. Det skal bl.a. minimere utilsigtede hændelser, mindske behovet for dobbeltregistrering og sikre, at sundhedsfaglige arbejdsgange understøttes på tværs. 
  • Løsning til digital henvisning, så den nødvendige data overdrages hurtigt til fødestedets visitation. 
  • Deling af planer og aftaler. Det skal skabe overblik over det samlede graviditetsforløb for sundhedsfaglige og den gravide selv.
  • Genanvendelse af data fra nationale registre. Det kan understøtte arbejdsgangen, så data samles ét sted, og modstridende datakilder minimeres.

Modningsprojektet skal understøtte, at den digitale løsning kan implementeres lokalt.