23.08.2023

Nyt om Digital løsning til graviditetsforløb - august 2023

Kontakt

Digital deling af graviditetens oplysninger

Det nationale projekt ‘Digital løsning til graviditetsforløb’ er sat i verden for at erstatte de eksisterende papirjournaler – svangerskabsjournalen og vandrejournalen – med en digital løsning, der skal understøtte det tværfaglige samarbejde omkring graviditeten. 

Når løsningen rulles ud, bliver det derfor muligt for almen praksis, sygehusene og den kommunale sundhedspleje at udveksle sundhedsdata fra den gravides forløb. På samme tid får den gravide adgang til sine oplysninger i en app.

Arbejdet med nye standarder er i gang

Projektet har i 2023 udviklet videre på den pilotafprøvede løsning. I samarbejde med projektets parter og med bred repræsentation af klinikere og teknikere er løsningens datagrundlag blevet yderligere struktureret, så graviditetsdata blandt andet kan vises i og deles direkte fra eksisterende elektroniske patientjournalsystemer. På den måde vil den digitale løsning imødekomme landets lægehuse og fødestedernes ønske om ikke at skulle dobbeltregistrere.

Datagrundlaget er nu godkendt og valideret af projektets parter, og MedCom er gået i gang med at etablere nye standarder til brug for den tværsektorielle datadeling.

Næste skridt er teknisk implementering

Når standarderne til datadeling i den digitale løsning til graviditetsforløb er udarbejdet, forventeligt i februar 2024, kan der igangsættes en teknisk implementering hos lægehuse, fødesteder og i den kommunale sundhedspleje. I efteråret 2023 igangsættes derfor en afklaring af, hvordan implementeringssporet skal organiseres for at understøtte, at parterne kan gennemføre tilpasninger i egne systemer, forventeligt frem mod slutningen af 2025.

I efteråret 2023 fastlægges løsningsarkitekturen desuden. Mere information om dette følger i de kommende måneder.

Digital henvisning fra almen praksis

For allerede i 2024 at kunne høste gevinster af øget digitalisering vil Praktiserende Lægers Organisation (PLO) gøre den gravides henvisning til fødested digital. Det betyder, at landets lægehuse i stedet for at sende svangerskabsjournalen og de første oplysninger i vandrejournalen med papirpost eller som PDF kan sende oplysningerne til fødestedet digitalt i en sygehushenvisning. Dette projekt har ophæng i Styregruppen for Digital Almen Praksis.

Når det nationale projekt implementeres i 2025, kan gevinsterne ved at dele tværgående oplysninger om graviditetsforløbet mellem alle sektorparter via den nationale infrastruktur høstes. Den del af det nationale projekt, der vedrører almen praksis, udføres af PLO, PLSP og MedCom og har ophæng i Styregruppen for en Digital løsning til graviditetsforløb.

Læs mere om digital henvisning og digital løsning til graviditetsforløb i almen praksis

Del nyhedsbrevet

Hvis du kender andre, som også kunne have interesse i at modtage nyhedsbreve om graviditetsløsningen, kan de tilmelde sig her:

Tilmelding til nyhedsbrev